Saronkyrkan i Göteborg öppnar för homomedlemskap.

I en brett upplagd artikel i Dagen förklarar pastor Joakim Hagerius att Saronkyrkan i Göteborg nu öppnar för medlemskap för homosexuella som lever i partnerskap. Nya tider, nya ideer! Troligtvis för att få medlemmmar. Ett längre parti i artikeln ägnas nämligen just åt detta med medlemskap, föreningsstänkande, husgsrupper etc. Det låter  mest som snömos eftersom pastorn glider rätt ordentligt på frågan om han  anser att utlevd homosexualitet är synd. Inget klart svar naturligtvis, utan ett allmänt hänvisande till att vi alla har synder av olika slag.

Det är dock skillnad på att brottas med synder, göra upp med synder och att hålla fast vid synder och legitmera dem på olika sätt. Journalisten ställer inga djupare följdfrågor och pressar inte för att få klarare svar på denna punkt.

Allt verkar hänga i luften för Saron och en stor frikyrkoförsamling driver fram förändringar som gör att den mer och mer ställs utanför den klassiska defintionen av vad evangelikal tro är.  Jag undrar om detta är den första av ett antal församlingar inom EFK som går denna väg men man kan väl alltid hoppas att någon där, inte bara Stefan Swärd, höjer rösten. Det finns säkert pastorer som reagerar. Hoppas de hörs.

Annars får man säga att det är ganska tyst i Sverige nu för tiden. Det är jordskredsliknande förändringar med tanke på lagstiftning om könsneutrala äktenskap, Svenska Kyrkans inställning till dessa frågor, Gardells boks mottangande och nu det som sker i Saron. Det är däremot inte en jordskredsreaktion emot detta utan en förstämd tystnad i leden som bådar illa. Eller är det en resignerad likgiltighet som tar sig uttryck i flykt från ansvar?

74 reaktion på “Saronkyrkan i Göteborg öppnar för homomedlemskap.”

 1. Vi har en kyrkare för missbrukare,lögnare,högmodiga,äktenskapsbrytare,mördare.
  Men vi har få kyrkor där homosexuella känner sig välkommna.

  Vad är egentligen du vill att vi kristna skall agera emot Ulf?

 2. JESUS älskar dig! på internet berättar människor som i sin eviga andesjäl upplevt Fantastiska, Härliga, Himmelriket! prova: DIVINE SPIRITLESSONS HEAVEN SV.

 3. Det här är en politisk fråga, och inte en trosfråga! Hade det varit en trosfråga så hade det handlat om t.ex. huruvida Jesus var förmögen att synda eller inte. Synd bara, för Saronkyrkan, att bibeln inte stämmer överens med de socialistiska clergymännens värderingar. Svenska Kyrkan har kommit långt i att upplösa sig själva på grund utav det.Och samtidshistorien talar för att Saronkyrkan också kommer att lyckas med det konststycket.

  M.v.h. Roger Klang, Lund

 4. Jag kan förstå den otydlighet som finns i artikeln, och delvis också i Joakims svar.

  Jag kan också förstå faran i att man som en stor frikyrkoförsamling tummar på gränser och säger att; bli medelem här, här är allt ok. Men jag uppfattar inte det som att Saron väljer en sådan linje. För mig så är Sarons lära i frågan om homosexualitet som synd klar, och jag tycker att den lyser igenom i att församlingen inte har en vigselakt, eller välsignelseakt för partnerskap.

  Jag är uppriktigt förvånad över det motstånd som finns gentemot att låta homosexuella som lever i partnerskap bli medlemmar i en församling. Är det inte så att efterföljelsen börjar där man står, där och då man tar emot Gud, och att helgelsen sedan är något man arbetar för tillsammans som församling?

 5. Jag tycker det är bra att man kan få vara medlem som öppet homosexuell även om man lever ut det.
  Medlemskap kan inte vara detsamma som att leva perfekt. Även om man lever öppet i en synd skall man få vara medlem i en församling och söka bot där. Ingen uteslutning pga utlevd synd! Vem sätter måttstock för vilka synder som är OK och inte?
  Varför accepterar så många skilsmässa utan att blinka, trots att Bibeln starkt vänder sig emot detta? Många frikyrkopaster är omgifta trots att detta fördöms (1 Tim 3) men vi är inte så pigga på att påvisa detta då det har blivit norm att fördömma homosexuelitet medans omgifte ses på mellan fingrarna. Vi silar kameler men sväljer elefanter!

  Allt gott i Kristus / Samuel Varg Thunberg

 6. Kommentarer överflödiga egentligen. Dock ett citat som dyker upp lite osökt sådär:

  ”Det hus som kommit i strid med sig själv,
  KAN INTE bestå” /Jesus

 7. Bibeln fördömmer homosexualitet, Bibeln säger att utlevd homosexualitet är synd, men Bibeln säger också att Jesus Kristus dog för alla människor, att Herren inte gör skillnad på människor. Är du en HBTQ person så finns even Guds kärlek för dig, Jesus älskar dig precis som du är.
  Dubbel moral?
  Nej här görs ingen skillnad, vi är alla syndare som har förlorat Guds härlighet, vi har alla varit slav under synden, Gud gör varken skillnad på synd eller människor.
  Ifrågasätter Gud kärleken till HBTQ personer?- Nej, Gud gör häller ingen skillnad på människors kärlek, men derimot så lär vi av Bibeln att enbart Gud har den rena villkorlösa kärleken, den fullkomna kärleken. Vi lär av Bibeln att människans kärlek inte är perfekt, då människan som en konsenkvens av syndafallet har blivit ond i Guds ögon. På vilket sätt har vi blivit onda?- Ju efter syndafallet så har våran natur blivit skadat, våran fria vilja har blivit skadat, vi förmår inte länger att göra det som Gud tycker är gott. Så här säger Bibeln:

  Inför Gud är alla syndare Ingen rättfärdig finns, inte en enda, ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.

  Jag är en syndare frälst av nåd allena, genom Jesu Kristus Guds son död och offer på Golgata Kors så har jag blivit rättfärdigjord på grund av Jesu frälsningsvärk, så i Kristus är jag altså rättfärdig inför Gud, men i mig själv är jag en syndare precis som alla andra människor. En syndare frälst av nåd kan du också bli.
  Nåden är gratis, Guds rena evangelium ger dig gratis det lagen kräver av dig.
  Den som söker förlåtelse för sina synder skall inte behöva blanda in några egna prestationer i vägen till Gud, utan en sådan skall få höra ett fritt evangelium om syndarnas Frälsare. Man får inte göra evangeliet till lag genom att sätta in villkor. Evangeliet är alltid villkorslöst, helt gratis till dig och mig, här görs ingen skillnad.

  När du har tagit emot Jesus som Herre över ditt liv, fått uppleva Guds nåd och gränselösa kärlek så börjar en förvandling i dig. Denna förvandling kallas helgelse, något som går ut på att bli mer Kristus lik, och få ett liv enligt Guds ursprungs plan med dig och mig. Det är här frågan om Guds vilja kommer in. Du ser, enligt Guds urpsrungs plan med människan, så skapade Han människan till man och kvinna. Det var aldrig meningen att människan skulle bli bisexuel, lesbisk, trans, homosexuel eller vilka namn och benämningar som finns. Nej människan är skapt till att leva som man och kvinna.
  Helgelsen är inget du åstadkommer själv, even om många människor kommer att peka på Guds lag och synden i ditt liv.
  Guds urpsrungsplan med människan kan ses som Guds lag, Guds vilja, Guds helighet. Lagen dödar oss, dvs den tar ifrån oss vår egen tillförsikt och gör oss till syndare. Det känns inte bra för den naturliga människan. Men ändå är lagen Guds redskap och är ett led i hans strävan att föra oss till sig. Man brukar tala om att lagen är Guds främmande verk i oss, eller att Gud handlar med sin vänstra hand i lagen. Det är denna lag som fördömmer homosexualitet som synd.

 8. Jag är som metodist glad och tacksam för att vår kyrkas Sociala principer är tydlig i frågan om utövad homosexualitet. Där sägs bland annat:

  ” Although we do not condone the practice of homosexuality and consider this practice incompatible with Christian teaching, we affirm that God’s grace is available to all.”

  Dessvärre har detta inte fått en helt rättvis svensk översättning. Där heter det nämligen: ”Även om vi anser att homosexuella handlingar är oförenliga med kristen lära, bekräftar vi att Guds nåd gäller alla.” Där har man i den svenska översättningen tagit bort första delen där det sägs: ”Although we do not condone the practice of homosexuality ”, vilket ju rimligen ska översättas med att ”vi inte har överseende med homosexuella handlingar” och därpå följt av det som står i den svenska översättningen om att vi även anser det vara oförenligt med kristen lära. Jag vidhåller att detta inte har blivit korrekt översatt, utan att första delen tagits bort i den svenska översättningen.

  Men ordalydelsen som gäller i vår internationella Metodistkyrka, som ju Metodistkyrkan i Sverige är en del av, är alltså mycket tydlig. Guds nåd gäller alla, men som kyrka har vi inte överseende med homosexuell praxis så att vi säger att det är ok, och vi anser det strida mot sund kristen lära och tro.

  Liberala krafter inom Metodistkyrkan (UMC) har under flera år velat liberalisera Metodistkyrkans syn på utlevd homosexualitet, men istället så har de värdekonservativa stärkt sina positioner inom den internationella Metodistkyrkan, och formuleringen t.o.m. skärptes för några år sedan. Jag vet inte om det bidrog till att vissa liberalteologiskt orienterade inom Metodistkyrkan i Sverige därför nu vill att metodisterna i Sverige som ett första steg ska lämna den internationella Metodistkyrkan (UMC) för att bygga en ny kyrka tillsammans med Missionskyrkan och Baptisterna.

  Personligen är jag glad och tacksam över att få tillhöra Metodistkyrkan och hoppas att sammanslagningsprojektet får ett Nej i sommarens respektive årskonferens.

  Berndt Isaksson
  metodistpastor

 9. Tycker det verkar som att många utgår ifrån att helgelse och omvändelse är en slags default läge bara för att man är medlem i en församling. Så är det naturligtvis inte. Människan behöver ständigt utmanas.
  Sen är argumenteringen att ”det finns ju andra synder också” märklig.

  Detta mål att få stora församlingar som många förkunnare tycks ha som sitt livsmål, har sänkt ribban ytterligare till ”seeker friendly” där alla ska känna sig varmt välkomna i alla lägen. Kan inte se detta mönster alls i bibeln faktiskt.

 10. ”Vi har en kyrka för missbrukare,lögnare,högmodiga,äktenskapsbrytare,mördare. Men vi har få kyrkor där homosexuella känner sig välkommna”

  Att välkommna homosexuella i partnerskap är att legitimera synd, vilket kyrkor inte ska syssla med. Hur vet jag det, jo därför att Saron INTE kommer att verka för att homosexuella relationer avbryts. Nej istället byts talet om det syndiga betendet ut mot fagert tal om ”trohet, kärlek o s v, o s v”. Saron verkar då för att etablera synden. I kyrkan. Vilket är antikristligt.

  Saron fortsätter då att ljuga, d v s motsäga själva sanningen, drar in det som är demoniskt för att så etablera smutsen och depravationen.

 11. Det är delade meningar och det kommer att dela församlingar och medlemmar runt om i vårt land och dom som förlorar på allt detta är dom som viker ner sig i dom centrala frågorna i Guds ord och dom som behöver hjälp.

  Vem skall hjälpa den som vill bli fri från homosexualitet vem skall hjälpa den som har alkohol problem.

  Vart skall dom gå för att bli befriade från sina synder och laster, ja inte lär dom får någon hjälp där det är legitimt att dricka eller att leva ut sin homosexualitet,den församlingen har inget att erbjuda svaga
  människor.

  Jag blir innerligt trött på fega kristna människor som böjer sig för minsta motstånd och är så rädda om det egna skinnet så att dom till och med kan ljuga och säga att det handlar om kärlek och omtanke för dessa människor.

  Då vet man inte ett skit om vad omtanke och kärlek är och har aldrig varit där ute där människor hoppas att det finns en annan värld och andra världen än det som erbjuds dem,tyvärr så har en del kyrkor inte det alternativet att erbjuda i dag.

  Jag kom till Jesus för tjugo år sen från en värld av droger osunt sexliv,kriminalitet mm.

  Till en kyrka som kunde erbjuda mig ett alternativ,ett nytt liv.

  Jag tackar sannerligen Gud för att det inte var i dag då hade risken varit stor att man vänt i dörren och aldrig gått dit mer.

  Så stå upp var alltid rak visa kärlek hjälp den som behöver hjälp och håll er till det som är sant och rent och riktigt,Guds ord.

  v v v v Thommy Bergenwall

 12. Att bli medlem i en kyrka måste väl betyda att man åtminstone försöka leva efter de normer som församlingen står för. Försöker man det, om man lever ihop i ett homosexuellt förhållande?
  Det är väl dubbelmoral om något, att strunta i vad församlingen säger men ändå vilja bli medlem.
  Om man flyttar isär och verkligen anstränger sig att börja ett nytt liv blir ju situationen helt annorlunda.

 13. Ja det är verkligen svårt att tycka till utan att vara dömande.

  Så det får bli ett Guds ord vad Han säger om att främja denna perverterade livsform.

  Svensk studeibibel; Rom: 1 versarna 26-32.

  Där räknas allt ogudaktigt leverne upp som homosexuallitet/lesbikt dito, skvaller, olydnad, mordlust,m.m. Ja läs själva.
  Det hela avslutas i vers 32 och jag citerar:

  ”Sådant gör de, fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det.

  Så här får jag själv se upp och ha full koll på min egen relation med Jesus så att jag varken samtycker till dylikt leverne, men inte heller dömer dom som gör så. Jesus själv säger: ”Döm inte på det att ni inte själva må bli dömda”.

  Så gammaldags syndanöd med omvändelse, nåd och förlåtelse är nog det enda som här hjälper.

  Hasse ”Kompis” Gardelach i Gamleby :o)

 14. Är det inte i församlingen man ska känna sig välkommen trots att man har problem med olika synder och laster?

  Ska man bara vara välkommen i en församling om man är perfekt helgad? Hur mäter man detta? Är det okey med synder som går bra att dölja för människor? Naturligtvis inte!

  För mig är det att lägga omänskliga krav på människor eftersom ingen av oss är perfekta. Vi kan istället be till Gud att hjälpa oss att vandra i helgelsen och om vi är uppriktiga i vårt hjärta visar han oss kärleksfullt område efter område där vi behöver göra upp med olika saker. Allt i rätt tid och inte av vår egen kraft och inte för att andra människor säger så.

  Slänger vi ut människor som är förvirrade vänder vi dem ryggen och risken finns att många lämnar Gud bittra.

  Att säga att i vår församling tror vi att det är synd med t.ex. utlevd homosexualitet men du/ni är välkomna att vara med ändå, gör att vi visar människor att vi älskar dem utan att för den skull kompromissa med vår tro. Då kommer människor att känna Guds kärlek genom oss.

 15. Tack, Ulf, att du håller en klar linje i denna sak!
  Vi kan inte kompromissa med synden på bekostnad av Guds Ord. Det är nämligen enbart sanningen som kan göra en människa fri. Faktum är att vi kristna har varit så ”visliga” och felaktigt ”kärleksfulla” för länge så att vi blivit likgiltiga, och inte reagerar när Kristi namn smädas, och när församlingar ger efter för synd punkt efter punkt. Detta har i sin tur lett till att diverse förkunnare från olika sammanhang försvarat och tonat ner synden och ”tolkat” Bibeln efter sitt eget gottfinnande. Martin Luthers viktiga ord är värda att minnas: ”Förbannad vare den kärlek som sker på bekostnad av Guds Ords sanning.” Den sannaste och absolut högsta formen av kärleken som någonsin funnits är sanningen att Jesus Kristus, som ett försoningsoffer, bar varje människas synder i sin kropp upp på korsets trä. Blodet från Golgata förmår hela och upprätta en människa till ande, själ och kropp. Därför är det att trampa blodet under fötterna när man upphäver Guds Ord i kärlekens namn.

  Var välsignade!

 16. Ulf, jag undrar varför du tycker att man ska göra upp med sin synd innan man blir frälst? Är det inte efter frälsningen som Anden har möjlighet att fostra oss? Upptas vi inte i kyrkan genom tro och dop, när vi blir frälsta?

  Varken du eller jag slutade med alla våra vanesynder när vi blev frälsta. Det vet vi båda två. Så vad är det som särställer homosexuell synd när det gäller tillträde till församlingsgemenskapen?

  För en del heter synden lusta. För andra heter den ambition. För andra heter den lögn. För andra heter den pengar. I församligen hittar vi bästa platsen där Anden kan fostra oss, och skapa omvändelser för nya områden i våra liv där vi inte låtit det bli städat.

 17. En kyrka kan vara väldigt öppen för alla slags syndare, garderobssyndare eller gatusyndare (ursäkta det dåliga bildspråket), det innebär inte att alla behöver vara medlemmar. Inte är väl kyrkan öppen endast för medlemmar?

 18. Nej, det handlar nog inte om likgiltighet. Snarare har vi att göra med en reaktion mot anti-kristendomen som tyvärr drivit allt för många bort från Jesus istället för till honom. Det handlar inte om likgiltighet, utan om en försiktighet att göra om misstaget igen att reflexmässigt skrika hädare eller kätteri när något inte passar våra värderingar. Jag håller hundra procent med dig i din aversion mot att homosexualitet skulle accepteras, det är en synd. Men när vi nu närmar oss kyrkor med traditioner och riter vi kallade synd förr, kanske det är minst lika viktigt att se över vad kyrkan gör idag med de som inte är kristna. Hur agerade apostlarna, de levde i ett rike fullt av avgudadyrkan, orenhet och ogudaktiga lagar. Men i första hand bildade de inte politiska partier, skrev debattartiklar eller gjorde stora manifestationer, även om jag är positiv och gärna är aktiv i allt detta. De levde ut Guds rike mitt i sin egen verklighet. Jag tycker inte att den här församlingens beslut är vattentätt varken teologiskt eller på något annat plan. Men att kalla nytt tänkande, kanske Gudainspirerat tänkande, tystnad behöver nödvändigtvis stämma. Gud välsigne dig och tack för ditt fantastiska arbete!

 19. Förtydligande: Jag menar alltså inte att Sarons tankar i detta skulle vara Gudainspirerade utan de mångas tankar som handlar om att leva ut Guds rike iställer för att banna syndaren.

 20. Frida: Den där diskussionen fördes på en annan blogg. S-E Daniel föreslog där ett tvådelat medlemskap, där det ena ges åt dem som står i speciell fostran.

  Jag frågade iofs både mig och S-E Daniel hur man ska dra gränserna för vem som ska hamna var. Men en sak var vi överens om, och det är att församlingen är den normala platsen för den fostran Anden erbjuder.

  Det ska till tämligen extrema saker, t.ex att någon avsiktligt förleder andra i församlingen att synda på samma sätt som de själva syndar, för att man ska överväga att inte låta dem vara medlemmar.

 21. Staffan

  ”Att välkommna homosexuella i partnerskap är att legitimera synd, vilket kyrkor inte ska syssla med. Hur vet jag det, jo därför att Saron INTE kommer att verka för att homosexuella relationer avbryts. Nej istället byts talet om det syndiga betendet ut mot fagert tal om “trohet, kärlek o s v, o s v”. Saron verkar då för att etablera synden. I kyrkan. Vilket är antikristligt.”
  ——————————————-
  Du är en syndare vare sig du tycker att homosexuella är fel eller inte..

  Det hjälper väl inte att stänga dörrar för vissa typer av synder.
  Det är inte Jesu undervisning. Jesus umgicks i kretsar som inte alls passar i in dagens kyrkor.
  Om Jesus skulle leva i vår tid, skulle han hänga med dem som inga religösa fariseer bryr sig om. Knarkare, horor, bögar,flator, ja helt enkelt folk som inte passar in i en småborlig frikýrka.
  Om vi stänger dörrar för människor bryter vi mor Guds bud..

 22. Men det är inte bara tyst, utan i bönerummen finns ropen inför Gud! Vi är många i det här landet som faktiskt har tröttnat på kyrkans flathet och osaltade mat! Kalla likgiltiga händer som slutat ge till den fattige och hemlösa. I bönerummet på Den Helige Andes holme såg vi en syn i torsdags med en kropp utan armar. Vi bad Gud om förlåtelse för Kristi Kropp i Sverige, samtidigt var våra systar i Israel och bad Gud om förlåtelse för Sveriges synd
  och den könsneutrala äktenskapslagen. Vi bad Gud om förlåtelse för ”vitkalkade” andliga ledare som spelar ett spel av att vara heliga. Vi såg en dörr öppnas från, som det såg ut avgrunden, ur den kom en armé beslutsamma, förkrossade män och kvinnor som tjänat mörkret men mött Jesus och de hade förlorat allt, men vunnit LIVET och det var en armé som nu kom över vårt land. Dessa män och kvinnor behöver inte spela något spel eller vinna religiösa positioner för de har mött JESUS och Han har sagt dem allt!! Kyrkan kan välja att vara osaltad men det kommer ett folk som har valt mellan död och liv!!! Och när man har mött döden i vitögat och fått livet, då är det äkta vara som håller genom allt!! Det kommer en tid då det ska bli synligt i vårt land vem Jesus verkligen är. Frågan är bara, tror jag hur många församlingar som verkligen bryr sig?
  Men vi får tacka Gud för de församlingar och ledare som är sanna och trogna evangelium.
  Tack Ulf för allt Du betytt och betyder!

 23. Det är bra om man kan göra skillnad på att kämpa mot en syndig tendens och att förneka det syndiga i en handling.

  Jesus hade att göra med olika syndare. Vissa hade problem med girighet och lust, men var samtidigt öppna för att det de gör är fel, medan vissa, exempelvis några Fariséer, saknade detta bekännande om sina felsteg. Därför gick Jesus också hårt mot de sistnämnda, men var försonlig mot de förstnämnda.

  Dock är det viktigt att komma ihåg att Jesus hade förmågor vi inte har, bland annat kunde han se vad som fanns i människors hjärtan. Därför hade han god grund för sitt agerande. Vi måste dock vara ödmjuka inför det vi inte känner till, men samtidigt försvara sanningen på ett bestämt och frimodigt sätt, så som Ulf Ekman ofta gör.

 24. Pastor Ulf,
  You said,

  ”Det är dock skillnad på att brottas med synder, göra upp med synder och att hålla fast vid synder och legitmera dem på olika sätt.”

  I agree that we need to ask deeper questions in regards to this subject. Is our silence because we genuinley love the homosexual with a biblical kind of love, or because our love has grown cold for the homosexual? Do we really care about them? Enough to speak the truth? Or are we afraid of something?

  I found a few statements by one of the great ”church fathers” that may help us with this controversial question.

  16 ”Jag skäms verkligen inte för de goda nyheterna om Kristus, för de visar Guds kraft att frälsa var och en som tror. Budskapet förkunnades först bara för judarna, men nu inbjuds alla människor att komma till Gud på samma sätt.”

  17 ”Vi får veta hur Gud själv har handlat för att vi ska få ett rätt förhållande till honom. Som Skriften säger: den människa som finner livet, finner det genom att lita på Gud.”

  18 ”Men Gud visar sin vrede från himlen mot alla ogudaktiga och onda människor, som i sin orättfärdighet avvisar sanningen,”

  He continues with this,

  24 ”Gud tillät dem därför att ägna sig åt det de helst ville. Deras begär ledde till avskyvärda och onaturliga sexuella handlingar.

  25 I stället för att tro det som de visste var sanningen om Gud, valde de med berått mod att tro lögner. De bad till sådant som Gud har skapat, i stället för att tjäna Skaparen, han som bör prisas och tillbes i all evighet.

  26 Gud lät dem därför hålla på med allt detta onda, så att kvinnorna vände sig bort från det som var Guds plan och tillfredsställde sexuella behov med varandra.

  27 Med männen var det på samma sätt. I stället för att ha ett naturligt kärleksförhållande till en enda kvinna ägnade de sig åt skamliga handlingar med andra män. Men de fick också sitt välförtjänta straff.

  28 När de övergav Gud och inte ens ville erkänna hans existens, tillät Gud dem att göra allt det som deras onda sinnen kunde tänka ut.

  29 Resultatet blev en tillvaro fylld av all slags ondska, girighet, hat, avundsjuka, mord, strid, lögn, bitterhet och skvaller.

  30 De talade illa om andra och hatade Gud samtidigt som de skröt om sin egen förträfflighet. De kom hela tiden på nya sätt att göra skada på. De var olydiga mot sina föräldrar.

  31 De var tanklösa, opålitliga och totalt utan medlidande. (Romans 1)

  I wonder what Paul’s reaction would have been if he knew that this would be labled ”hate speech” in our generation? I don’t believe he was being hateful…he was being extremely loving,and willing to take responsibility for his words. Even if that meant persecution. He was willing to speak out because of his desire to see people saved and changed by the power of God. Do we want God’s best for people? Do we long for it enough to follow Christ as Paul followed Christ?

  We must take responsibility and be willing to ask ourselves the hard questions, and respond with honesty.

  Jesus loves Sweden!

 25. Hej!
  Jag har varit med i kyrkor utan att vara medlem. Jag har alltid känt mig välkommen och älskad. Jag tror det är bra att inte ta ett steg som medlemskap i en församling om man inte med hela sitt hjärta gjort upp med Gud och vill följa honom mer än sig själv. Mitt JAG måste få ge vika för att Guds härliget ska få flöda fram. Det kan vara smärtsamt men oerhört roligt och befriande i slutändan. Alla är vi syndare men att tro på Jesus handlar om att vilja förbättra sitt liv, att kasta synden på honom och bli fri som människa. Vem vill gå och bära på den vidriga svarta smet som synden faktiskt är, när man kan slippa. Jag tycker att det ska ugöra en skillnad att bli medlem. Nu är jag frälsningssoldat och då fick man skriva på ett avtal, alltså lova inför Gud och frälsningsarmen att leva värdigt sin kallelse på en massa olika områden av det kristna livet. Inget flum här inte utan raka puckar. Jesus är ju inte flummig utan oerhört rak i sin undervisning varken man tror på honom eller inte. Så det är lätt att förstå vägen, sanningen och livet. Halleluja! Till sist vill jag bara uppmuntra er alla att leva ett radikalt liv med Jesus, det är då det roliga börjar, vad jag har erfarit i allafall! Jag är så tacksam för att jag fick bli frälst. Livet är verligen död eller liv. Jag gick från mörker till Guds underbara ljus. Å.. vad jag önskar att fler fick uppleva detta. Gud välsigne er alla !

 26. Hur långt ska det gå?!
  Helt ok om en homosexuell vill gå i kyrkan, njuta av den mänskliga gemenskapen, och få sig ett Guds ord till livs. Men medlemskap, det är något helt annat. Är man medlem i en kyrka så står man för de stadgar som kristendomen vilar på, till exempel att Gud skapade man och kvinna för att leva tillsammans. Dopet är en annan aspekt att tänka på. Oftast är dopet inträdesbiljetten in i församlingen. Låter jag döpa mig så gör jag ju klart för mig själv och andra att jag lämnar mitt gamla syndiga liv bakom mig. Därmed inte sagt att jag kommer att lyckas vara syndfri ett helt liv, för ingen människa blir fullkomlig under sin livstid på jorden. Men jag måste ändå ha en vilja att lämna mitt syndiga leverne bakom mig, ha siktet inställt åt rätt håll, annars är ju dopet meningslöst. Därför kan jag ju inte heller fortsätta med denna form av synd, till exempel leva i ett homosexuellt samboskap efter att jag har döpt mig. Då ogiltigförklarar jag ju min egen omvändelse och dop
  Klart detta är en trosfråga. Tror vi på hela bibeln, eller använder vi den som en godisskål och endast väljer ut våra favoriter? Jag vet att jag själv har den tendensen ibland.

 27. The slow acceptance of water-down christianity in the name of Tolerance is just another fruit of the basic lack of fear and reverance for King Jesus. Without the exsistence of ”absolutes” there can never be tolerance. We need to be careful of that which we welcome and that which we celebrate. Jesus did condemn sin everywhere he saw it but his attitude toward the sinner was filled with compassion and the love of God.It really is high time for us in our churches to live out the love of God with its full implications in every area of our lives and not to just legitimize ”whatever sin” in the name of Love.

 28. Judas
  7 Likaså hava ock Sodom och Gomorra med kringliggande städer, vilka på samma sätt som de förra bedrevo otukt och stodo efter annat umgänge än det naturliga, blivit satta till ett varnande exempel, i det att de få lida straff i evig eld. 1 Mos. 19:4 f. 19:23 f. 2 Petr. 2:6.

  8. Dock göra nu också dessa människor på samma sätt, förblindade av sina drömmar: köttet besmitta de, men andevärldens herrar förakta de, och dess härlige smäda de.

  2Petr2:6
  Och städerna Sodom och Gomorra lade han i aska och dömde dem till att omstörtas; han gjorde dem så till ett varnande exempel för kommande tiders ogudaktiga människor.

  Låt oss gå ut ifrån Guds Ord och icke filosofiska tankar. Ordet skall alltid vara rättesnöret, annars kan vi hamna hur fel som helst.

  Tllåts synd medvetet i församlingen förlorar den sin kraft och är inte längre ett salt och ljus i världen.
  I världe men icke av världen!

 29. Narkomanen , alkoholisten, rökaren, svärjaren, den homsexuelle kan uppleva full BEFRIELSE i Krisus Jesus.

  Idag behövs en radikal förkunnelse av ett radikalt evangelium.

  Världen måste få se att Jesus lever idag!

 30. Jag håller med dem som säger att vi inte är perfekta som kristna. Men inte kan vi öppna för medlemsskap för de som ÖPPET lever i homosexualitet. Precis som vi inte kan låta de som lever i en annan öppen synd ska få vara medlemmar i församlingen.

  Det är ju en annan sak att låta varje person komma till församlingen och sitta under Guds Ord men att bli medlemmar är ju en helt annan sak.

  Jag tror inte att en människa som lever i partnerskap kommer att ändra sig när församlingen tillåter dem genom att låta dem vara medlemmar.

 31. Nej, då jag skrev så till eder, menade jag, att om någon som kallades broder vore en otuktig människa eller en girig eller en avgudadyrkare eller en smädare eller en drinkare eller en roffare, så skullen I icke hava något umgänge med en sådan eller äta tillsammans med honom (1 Kor 5:11).

  Lite surdeg syrar hela degen.

 32. Sleepaz

  Det jag menade (”småborgerligt” eller inte) var det som även Patrik Oelund mycket riktigt genomskådade, när han skriver att han inte heller tror att de som lever i partnerskap kommer att ändra sig när församlingen tillåter detta just genom att låta dem vara medlemmar.

  Då förnekas i så fall det som är heligt, syndare kan inte längre bli hjälpta om församlingar ger klartecken att det är OK med homosexualitet i kyrkan och på det sättet bli kvar i synden.

  Så i Saron blir det nog säkert mycket småborgerligt snack (ursäkta utrycket, som jag lånade) i framtiden om s k ”trohet och kärlek”, på det homosexuella sättet. För övrigt vill jag också understryka Tommy Bergenvalls tänkvärda inlägg (kl.16.59).

  Samt tack till alla här som vågar säga STOPP.

  Inte för att stjälpa, utan för att erbjuda det som kristen tro kan (och ska kunna) erbjuda till en värld som sjunker. Kyrkor ska inte ta ifrån människorna den riktiga hjälpen – frälsningen – om kyrkan struntar i sanningen vill säga.

 33. Självklart är homosexualitet SYND. Gud sorterar inte olika grader av syndens omfång, när det gäller ifrågan om synd som skiljer oss från Gud. Syndens lön är döden i viket fall som hälst. ”Små” och ”stora”. SYNDEN slipper inte inn i himmelen, heller inte kan den Helliga Ande ta boning i en människa som har djävelen til sin Far. Gud kräver total fullkomlighet, eller hur?

  När en människa tar imot Jesus som Herre tvättas man ren i Jesu blod. Då blir man frälst och medborgare i Guds rike. I samma stund blir man ett LÄM på Kristi kropp. Man bliver altså ett MED-LÄM(tilhör) i Kyrkan, dvs Kristi kropp.

  Är det inte efter frälsningen som Anden har möjlighet att fostra oss? Jo självklart. Vi upptas i kyrkan genom barnaskapet med vår Far i himmelen. Värför är det så att man i många lokala församlingar kräver att man lever rätt när det gäller det att vara rökfri, snusfri eller i form av andra krav? Den bästa miljöen för att fostrar till et liv i helgelse är att vara inkluderad som en Gudsrike-medborgare. Inte pga vår förträfflighet, men pga av vad Jesus har åstadkommit påtrots av vår synd.

  En fråga:
  Är det biblisk att skilja på att vara ett Guds barn pga frälsningen, och det att vara ett medLÄM i församlingen (Kristi kropp, kyrkan)?

 34. Nu är det ju faktiskt så, att bibeln inte säger något om homosexualitet i ordets rätta bemärkelse, nämligen den som handlar om kärlek mellan två personer av samma kön. Alltså den medfödda ”genen” eller vad det nu beror på, som en del föds med.

  De ställen som citeras i bibeln handlar om övergrepp och om människor som ”övergett det naturliga umgänget,” alltså inte människor som är födda med det. Homosexualitet förekommer även i djurvärlden, och vad det beror på tvistar det lärde om. Klart är i alla fall, att det är en naturlig variant av skapelsen och att Jesus inte säger något om det överhuvud taget. Med dagens kunskap tycker jag att det är beklämmande att så många fortfarande sitter fast i den här fällan, att neka kristna homosexuella att vara en del av en församlingsgemenskap. Men det är klart, vill man vara en eletistisk försmling så går det ju inte. Jakten på idealmänniskan smyger sig tyvärr in i en del församlingar också.

 35. Det är viktigt att förstå att det är ENORM skillnad på att…

  1. …leva i synd som man gjort till en livsstil man vill behålla och samtidigt vill vara medlem i en församling

  2. …ha problem med synder eller laster där man vill bli fri och är i en process av helgelse och fostran, en process som ofta innefattar både förlåtelse och rening genom Jesu blod, befrielse från demoniska band och en träning att styra sitt sinne och säga nej till synden.

  Föstår vi inte denna skillnad blir mycket snett i lära och praktik.

  De flesta ”homosexuella som lever i partnerskap” som Ulfs inlägg handlar om tror jag inte ser på sin homosexualitet som något den vill ha Guds och andra troendes hjälp att bli fria från, utan snarare som en accepterad livsstil. Att låta dem bli medlemar hjäper dem inte utan skickar i stället ut signaler till församlingen och samhället att det här är en accepterad livstil, som kan leda även andra fel.

  Tillägg:
  Gud skapar ingen människa homosexuell, inte ens de som upplever sig födda sådana. I Jesus finns helande for alla problem i vår personlighet och frihet från synd. Ibland kan den vägen vara lång och inte helt enkel, speciellt för dem som gått långt åt fel håll, och här behöver vi kristna bli bättre på att hjälpa människor (de som själva vill), speciellt när det gäller sexuell synd som är så tabubelagt.

  – Att säga att att vi har alla brister och det är okey ändå hjälper ingen.
  – Att vilja hjälpa utan rätt kunskap om problemet kan kanske hjälpa några.
  – Att vilja hjäpa människor och samtidigt ha rätt kunskap och den helige Ande kan leda till frihet för massor.

  TIPS, Den bästa (och enda mer djupgående) undervisning jag hört om sexualitet och homosexualitet:
  Sy Rogers, One of the Boys (hans vittnesbörd) och Lessons Learned Vol 1&2.
  http://www.syrogers.com/products/messages.php

  Julia Nordh

 36. Svar till Lizerazu:

  ”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.
  Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst…Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.” Romarbrevet 10:9,10,13

  Om du tror på Jesus, tar emot att han dog och uppstod för dig, för att tvätta bort dina synder och säger du säger att han är din Herre och Gud – då blir du frälst, du är Guds barn, en kristen. Det är grunden. Sedan säger bibleln också mycket om hur vi ska leva när vi nu har tagit emot hans frälsning. Har någon sagt, ”Jesus du är min Herre, jag tror på dig” är det också naturligt att den personen inte vill göra tvärt emot vad Jesus sagt i Biblen utan vill leva mer och mer som han vill vi ska leva. I den strävan hjälper Gud oss och med sin kraft befriar oss från sådans vi inte klara ändra på själva. Alla troende är någon stans i denna process.

  Sedan finns det människor på hela skalan av diverse felaktiga livstilar och synder som de inte visar någon tendes till att vilja läggga av, och som säger att de tror på det ena och det andra. Vems som ärligt tagit emot Jesus som sin frälsare i hjärtat är kristen vet bara Gud.

 37. Hej!

  Jag har stort förtroende för dig Ulf men nu tycker jag att du gör det lite för enkelt för dig. Du om någon borde väl veta att medias vinkling av intervjuer inte alltid stämmer överens med verkligheten.

  Har du pratat personligen med Joachim? Om inte, så tycker jag att du bör göra detta innan du uttalar dig baserat endast på tidningsuppgifter.

 38. Jag tycker att gudstjänsten i kyrkan ska vara öppen för alla människor så att de kan lära känna Gud. Det är ju så att alla är syndare mer eller mindre. Det är ytterst viktigt att kyrkan är öppen för dem som söker Gud. Vilka synder de än har.

  Medlemskap tycker jag ska ske med samtal med pastorn och jag tycker där att man ska ha pågående samtal med den tilltänkte medlemmen angående vilken inställning man har i livet.

  Till exempel om man delar den församlingens tro på Gud fader, Jesus Kristus och den Helige Ande, att man vill leva enligt vad bibeln lär t.ex. om sexualitet och att man inte medvetet lever i någon pågående synd.

  Om man medvetet lever i synd så kan man vänta med att bli medlem tills man har kommit ur den synden. Man kan erbjuda personen flera samtal, hjälp i bön, själavård,förbön etc.

  Varför ska man göra detta?

  Det finns ärligt sökande syndare som vill ha hjälp med att komma ut ur sin synd och bli rena och de behöver möta mycket kärlek från kristna.
  Därför så får man aldrig visa bort dem men förklara att man kan vänta med medlemskap. Och att de är välkomna att deltaga i gudstjänsterna.

  Sedan finns det syndare som vill bli accepterade i sin synd och de har egentligen kanske inte sådan stor vilja eller lust att göra upp med synden.

  De tror att om kristna och kyrkan och församlingarna accepterar dem så har de visat att det är ok, synden har blivit accepterad till och med av kyrkan, församlingen och de kristna, inget mer motstånd de tror att de äntligen kan få frid. Att de inte har någon motståndare kvar.

  Men om än alla kristna församlingar skulle acceptera homosexualitet så skulle aldrig Gud acceptera det. De skulle känna att ofriden kom för att de har syndat mot Gud inte för att kristna dömer dem.

  Gud älskar och vill rädda människan men hatar synden. Därför måste människan skiljas från sin synd. Annars blir han/hon påverkad av sin synd.

  Då skulle de inse att de måste vända om från sin synd för att de ska få fullständig frid med Gud.

  Frid med Gud får man när man tar emot Jesus som sin frälsare, Herre och vän, då tar han dina synder på sig och du kan gå fri från synden och domen.

  Gud har nåd men han säger samtidigt till synderskan.

  Inte heller jag dömer dig, gå men synda inte mer.

 39. Kan man tillate en hemafroditt å bli medlem av Kristi menighet?

  En slik person er født med fullt utviklede mannlige OG kvinnelige kjønnsorganer.

  Uansett hvilken legning denne personen velger å leve ut, ender personen opp som homoseksuell.

 40. uffe (inte Ekman):

  Om man inte vill se att Bibeln säger något om homosexualitet så får man väl i den fria viljans namn göra det, men konsekvenserna uteblir tyvärr inte för det.

  Sedan kan man ju fråga sig om Bibeln säger något om till exempel djurplågeri, för om den inte gör det (ärligt talat inte insatt i om den gör det) så är det väl helt OK att plåga djur dag in och dag ut. Dessutom förekommer djurplågeri i djurriket, alltså borde det ju vara en god handling. Vad jag vet säger Bibeln heller inget (ordagrant) om människotortyr eller misshandel, så det är väl också okej att utöva.

  Om man inte vill se helheten, så kommer man alltid att kunna komma med absurditeter liknande de ovan nämnda, i syfte att rättfärdiga sina handlingar genom att anpassa Bibeln till sig själv, istället för att anpassa sig själv till Bibeln.

  Det finns flera Bibelställen som fördömer (utlevd) homosexualitet, men för mig räcker det med det Jesus sade när han instiftade äktenskapet, för att jag ska förstå att den enda giltiga kärleksföreningen mellan människor där sex får utgöra en del av den, är föreningen mellan en man och en kvinna:

  Jesus sade: ”Men vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.”

  Det fanns dock människor på Jesu tid som såg alla under han gjorde, men ändå valde att avvisa honom, alltså är det på inget sätt unikt att människor avvisar Jesus och hans ord även i vår tid.

 41. Bed for de homosexuella.
  Jesus gav sitt liv for dem och i Hans blod finns renande, helande kraft till en ny start.
  Jesu karleksfamn ar oppen for de forlarade och av synden sargade faren. Bed att de vilsna faren far hitta hem, att de far bli nya skapelser i Kristus, att de far glomma det gamla och att nagot nytt – fralsningens forlatande, befriande kraft – far komma in deras liv.

 42. Hej!
  Vill bara säga att en del säger att det skulle vara ok med homosex i församlingen bara för att djuren gör det.
  Själv har jag tolkat utifrån bibeln att vi inte är djur utan att vi ska råda över djuren. Alltså anser inte bibeln att vi hör samman med djuren. Sen är argumentet konstigt eftersom det även förekommer våldtäckt bland apor men det ger ju inte oss som kristna rätten att våldta varandra.
  Alla har vi olika sätt att se på saken.

 43. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a3/Middlesex_novel.jpg

  Det handler egentlig om intersex.
  For å få en forståelse for dette så anbefaler jeg denne boken: ”Middlesex”

  Dette dreier seg om mennesker som uforskyldt har blitt født med både mannlig og kvinnelig kjønnsorganer.
  Det blir jo en sexuell forvirring.
  Ved å lese og sette seg inn i slike ting så kan man kanskje få en forståelse og en empati for de som velger å leve som homosexuelle.
  Det er ikke alltid et opprør som er grunnen til at folk velger dette. Det kan være fysiske problemer som de trenger å bli helbredet for. De trenger rett og slett Guds mirakel kraft på samme måte som en blind eller en lam person trenger å bli helbredet.
  Man stenger jo ikke et menneske som er lam eller døv ute fra Kristi menighet,gjør man vel?
  Folk behøver tid for å bli helbredet og befriet dersom det er hva som behøves.

 44. Nej, det är sant att det inte är unikt att människor avvisar Jesu ord i vår tid. Han gav oss ett enda bud, att vi ska älska Gud först, och sedan vara medmänniskor. Tyvärr ser man väldigt lite av det bland de kristna idag. Visst, de älskar sig själva och sin gemenskap, men få vågar sträcka sig utanför sina gränser.

  Han sa också att vi ska leva enkelt och inte bekymra oss för mat och kläder, och att rikedom gör det svårt för människor att komma in i Guds rike. Men hur många kristna är det som lever efter den principen? I vissa kretsar är det tyvärr ”money and buisness” som räknas.

  Ang. min bibelkunskap så är den nog bättre en de flestas, men jag inser att man måste läsa den med tanke på den tidens sätt att tänka och den världsbild man haden. Därför kan jag inte tolka allt bokstavligt, utan jag tycker att det är viktigt att se till kontexten. Alla tolkar bibeln på sitt sätt, utifrån den bakgrund och den undervisning man fått. Därför tycker jag att det är viktigt att bilda sig en egen uppfattning och inte bara lita blint på olika pastorers undervisning.

  Att Gud skapade oss till man och kvinna är ju självklart, men nu är det så, att en del föds med en annan sexuell identitet. Exakt vad det beror på vet man väl inte än, men forskning pågår. Och så finns det ju de som föds intersexuella, dvs. med oklart kön och de som föds som hermafroditer. Ska inte dom har rätt till Guds rike?

  Jämförelsen med djuren gjorde jag bara för att påvisa att det är en del av naturens nycker. Gud skapade allt en gång, men sedan är det vi själva som fortplantat oss.

 45. Bara för en människa är medlem i en jordlig församling behöver de inte vara medlem i den himmelska församlingen.

  Om saronkyrkan har som syfte att legitimera denna livsstil, leder de ledarna människor fel. Bibeln varnar klart och tydligt vilka som kan komma in i Guds rike, och det gäller även livsstil. Ve er blinda ledare!!

 46. Vi har ett positivt budskap till alla människor. Gud vill och kan förvandla men bara om vi är övertygade om att hans ord är sant! Om vi tvivlar på ordet så har vi inte tro och då har vi ingen kraft. Paulus hade tro och kraft och han skriver:

  9 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. 11 Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.

  Det positiva är: sådana VAR en del av er. That is the message! Paulus skrev inte sådana ÄR en del av er. Detta är den stora skillnaden och det vi bör sträva efter att se i våra församlingar. Då kan vi inte jaga människor bort utan vi hjälper dem att komma till Jesus och bli befriade. Sedan är de välkomna in i församlingen. Kristi Kropp.

 47. uffe (inte Ekman):

  Att älska innebär i ordets sanna mening att göra uppofringar genom att förneka sig själv och vilja den andres bästa. Att vilja den andres bästa betyder i sin tur inte att man ska klappa folk på huvudet oavsett vad de gör (jag antar att du inte tycker att till exempel en våldtäktsmans livsstil är helt okej, och att du heller inte skulle dra dig för att påpeka det). Att älska sin nästa är alltså inte minst att leda denne på rätt väg. Ser man en blind människa på ett övergångsställe, som är på väg att gå ut mitt bland åkande bilar, så förväntas man ta tag i denne, vänta tills det blir grönt ljus, och sedan leda honom/henne över gatan. Det är precis det vi kristna förväntas göra – och motta när det oss erbjuds – när världens breda väg till avgrunden lockar över mig/någon från den smala och ofta inte helt så lätta vägen till Gud.

  Visserligen sa Jesus mycket negativt om girighet – med all rätt – men nu är det ju så att ingen någonstans påstår motsatsen (och skulle dom göra det, så tar vi diskussionen då). Att det finns kristna som är giriga är enbart att beklaga, då de är på väg bort från Gud, precis som de som begår och vägrar bättra sig från andra synder.

  Angående Bibelsyn skiljer vi oss nog åt en hel del. Detta eftersom jag inte är ”frikyrklig” i samma mening som du, utan istället tillhör Katolska Kyrkan. Denna kyrka har under 2000 år försvarat den sanna tron (notera att även om mer eller mindre fruktansvärda saker har utförts av individer i denna kyrka, så har det aldrig påverkat läran i sig). De äldsta skrifterna (som går att finna i Vatikanens arkiv) har under årtusenden legat som grund för Kyrkans teologiska lära, som i stort sett är oförändrad. Personligen känner jag stor respekt och ödmjukhet inför präster och andra i Kyrkan som ofta i tiotals år studerat teologi (en prästutbildning tar t.ex. 10 år), och därmed alltid kommer veta mer än jag i detta avseende.

  Protestantismens fria tolkningar är som jag ser det skyldiga till att irrläror idag ofta legitimeras, då man i grunden utgått ifrån att var och en kommer att lära känna sanningen om de läser Bibeln för sig själva. I många fall är det visserligen så – jag känner många hängivna och beträffande Guds lag rättroende protestanter (inte minst Ulf Ekman), och det finns säkert många många fler som är likadana – men i allt fler fall ser vi idag att människor tar sig friheten att tolka om saker i Bibeln som inte passar dem, och när någon sedan kritiserar dem, så förklaras det i bästa fall med att ”vi har olika tolkningar”. Den absoluta sanningen har alltså relativiserats, och det finns ingen auktoritet som kan rätta till galenskapen – det finns ingen som har det sista ordet här på Jorden, i alla fall inte i protestantismens värld.

  Angående ”andra sexuella identiteter”, så finns det också omnämnt i Evangeliet (Matt 19:9-12). Ur ett samtal mellan fariséerna, lärjungarna och Jesus:

  Jag [Jesus] säger er att den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter om sig, han är en äktenskapsbrytare.” Lärjungarna sade: ”Om mannens ställning till hustrun är sådan är det bäst att inte gifta sig.” Han svarade: ”Alla kan inte tillägna sig detta, utan bara de som har fått den gåvan. Det finns sådana som är utan kön från födseln och sådana som av människor har berövats sitt kön och sådana som själva har gjort sig könlösa för himmelrikets skull. Den som kan må tillägna sig detta.”

  (Som en parentes ser vi här att Jesus refererar till de tio budorden, det vill säga stämmer inte det du säger att ”Han [Jesus] gav oss ett enda bud […]”.)

  Hur som helst så framkommer det tydligt att Jesus var medveten om dessa människor, och att han även har en plan för dem.

 48. PA Sahlberg, metodistpastor och ordförande i arbetsgruppen för ”den nya kyrkans uppdrag” skriver på sin blogg ( http://tanksjalvpa.blogspot.com/2009/04/ny-gemensam-kyrka-i-laran.html )bland annat så här:

  ”Metodister har visserligen religionsartiklarna från Anglikanska kyrkan som bas, men är i grunden mer intresserad av att Leva rätt än att Lära rätt.”

  Är det sådana signaler metodistrepresentanter ger vid samtalsdagar om en gemensam framtid så förstår jag att oron är stor hos många. Alltså signalen att vi metodister tar lätt på frågan om läran. Aldrig någonsin kan den kristna tron framställas som att det är två åtskiljbara saker hur vi lever och vad vi lär och bekänner oss till. Då hamnar man snart i Jonas Gardells och biskop John Shelby Spongs falska evangelium. PA Sahlberg oroas över att allt fler efterlyser ”Den Rätta Läran”. Den oron förefaller mig som mycket märklig. I dessa tider när just den sunda tron och den sunda läran attackeras från många håll så är det verkligen sanna apologeter vi behöver om den kristna kyrkan ska bestå som en bibliskt förankrad kyrka och inte förvandlas till ett postmodernt bygge fjärran från den kristna trons absoluta grunder.

  PA Sahlberg säger med anledning av debatten inom efk där Stefan Swärd kritiserat församlingen Saron för dess mera ”öppna medlemskap” följande ” I en metodistförsamling är det uteslutet att stänga någon ute.”. Stefan Swärd menar att utlevd homosexualitet inte är förenligt med kristen tro och medlemskap i en efk-församling. Precis samma hållning som Metodistkyrkan har, med andra ord. I detta anser jag att det är PA Sahlberg som har fel. I frågan om en person som vill bli medlem eller redan är det, men som säger att man lever i ett homosexuellt förhållande och inte anser det vara fel och inte anser att det är något man behöver omvända sig ifrån, så har givetvis en metodistförsamling i slutänden möjligheten att utesluta en sådan person från medlemskapet i församlingen. Det sker ju då förstås efter många samtal, bön osv. Men i slutänden finns som sagt en punkt där uteslutning kan bli oundvikligt. Vår kyrkas Sociala principer säger att ” ” Although we do not condone the practice of homosexuality and consider this practice incompatible with Christian teaching, we affirm that God’s grace is available to all.”

  Uttrycker ”Although we do not condone the practice of homosexuality ”, ska ju rimligen översättas med att ”vi inte har överseende med homosexuella handlingar” och därpå följt av det som står i den svenska översättningen om att vi även anser det vara oförenligt med kristen lära. osv

  Vidare anser PA Sahlberg att Stefan Swärd gör ett respektlöst utfall mot Svenska Kyrkan på sin blogg ( http://www.stefansward.se/2009/04/21/nu-hojer-jag-rosten/ ) . Men det Swärd säger är faktiskt fullständigt i sak korrekt. Svenska Kyrkan tillåter även att dess medlemmar aktivt talar för ateismen, hädar allt vad heligt är osv utan att det leder till en uteslutning. Då har medlemskapet i kyrkan blivit något fullständigt meningslöst och orimligt.

  Berndt Isaksson
  metodistpastor

 49. Laif, du har rätt när du säger, att bara för att man är medlem i en jordisk församling, så behöver man inte vara medlem i den himmelska. Har du tänkt på att det är tvärt om också. Även om man inte är med i jordisk församling, så kan man vara medlem i den himmelska. Många människor väljer av olika orsaker att inte var med i en församling. Och till slut är det ändå Gud som avgör vem som får komma in i hans rike. :-)

 50. Vet ni om att alla fosters hjärnor är feminina från början? Män och kvinnor, alla har vi haft kvinnliga hjärnor från början. Hjärnan maskuliniseras under två faser i livet, först i fosterstadiet då den utsätts för en första dusch av testosteron. Se det som en film som blir exponerad. Den andra gången sker i puberteten, då hjärnan sköljs av testosteron en andra gång, vilket i de flesta fall förändrar hjärnans struktur för gott. Se det som en framkallning av filmen.

  Om hjärnan i ett pojkfoster inte utsätts för tillräckligt med testosteron i fosterstadiet, vilket kan ske av en mängd orsaker, så kommer den aldrig bli fullt maskulin. Samma sak med puberteten. Och om det är ett flickfoster som utsätts för en testosterondusch under graviditeten, gissa vad som händer då?

  Homosexualitet är ingen fråga om moral. Ömsesidiga relationer med samtycke skadar ingen. Ingen kan heller välja sin sexualitet, lika lite som någon kan välja att kasta om smakerna för sött och salt på tungan. Det är i grunden en fråga om biokemi. En maskulin hjärna i en i övrigt kvinnlig kropp, kommer förmodligen att attraheras av andra kvinnliga kroppar, och vice versa.

  Vad är det ni inte förstår?

  Ni fördömer människors sexuella natur på grundval av en antik samling böcker som ni ändå läser selektivt med skygglapparna på. Ni struntar i budet att inte bära kläder av två sorters garn, och ni struntar i Jesu befallning att sälja allt ni äger och ge till de fattiga.

  Ni är hycklare och ni irrar runt med en ogiltig karta över verkligheten. I samband med det så skadar ni människor. Ni kommer aldrig bli respekterade av moderna människor så länge ni inte ger upp eran karta och slutar tro på bronsåldersmyter.

  Kom med i matchen nån gång.

 51. Värst vad jag är imponerad av dig, Anino. Själv skulle jag inte uttala mig lika tvärsäkert om vad som händer i fosterstadiet med människohjärnans utveckling och homosexualiteten. Eftersom det är så lite som man inom den vetenskapliga forskningen med bestämdhet kan säga att man vet i dessa frågor. Men jag är väl inte tillräcklig modern, eftersom jag själv endast vill uttala mig om det jag faktiskt kan säga att jag vet.
  Jag förstår inte ditt inlägg, faktiskt. Det är ju även där uppenbart att du inte har satt dig in i frågan, eftersom du inte brytt dig om att ta reda på varför folk tolkar bibelorden som de gör. Istället kommer du med svepande anklagelser om att de troende ändå läser med skygglapparna på och avslöjar bara dina egna flagranta okunskaper i exegetik och kristen tro. Men det kanske är modernt att uttala sig i frågor som man inte ids sätta sig in i, vad vet väl jag om vad som är modernt.

  Jag är förbryllad över att du överhuvudtaget bemödar dig om att skriva din kommentar. Om jag var av den övertygelsen som du att de kristna ej är moderna människor så länge de ej ger upp sin karta och slutar tro på bronsåldersmyter, så skulle jag faktiskt inte bry mig om vilka som kan bli medlemmar i en sådan kristen församling. Jag finner det således förbryllande att du ids engagera dig i den frågan. Är det så att du har svårt att tolerera dem som har avvikande uppfattning än du?

  För min del så tycker jag det är bra att det finns de troende som vill rätta sig efter Bibeln i sina liv. För oss som varit med ett tag så har vi lärt oss av erfarenheten att det växlar vad som för tillfället är modernt och vad samhället tycker är okej. I går tyckte man en sak, idag tycker man något annat och i morgon kommer man åter tycka något helt annat.

 52. Kul att du blev imponerad trots att du inte förstod inlägget, Karl-Anders! Nu är det så att man vet rätt mycket om hjärnors utveckling och hormoner, vi vet att vi kan ta vilket däggdjur som helst, och om vi injicerar östrogen i en hannes hjärna vid rätt tidpunkt i dess livscykel så kommer den hjärnan permanent att förändras och bli likadan som en honas. En sådan hane kommer bla att bete sig homosexuellt.

  Människor är också däggdjur. Vi vet att hormoner absolut formar hjärnan och i förlängningen beteenden och perceptioner även hos människor. Rätt nyligen visade det sig att homosexuella mäns hjärnor liknar heterosexuella kvinnors hjärnor, mha PET-scanning. Men det här är allmän kunskap och du vet att det finns transsexuella människor också, såna som är lite man och lite kvinna på samma gång.

  Människor kommer med variation, men vad jag kan se så är alla kommentatorer här överens om att det är moraliskt fel att leva som bi- homo- eller transsexuell. (De sistnämnda kan ju inte få det rätt hur de än gör!)

  Och denna åsikt bygger ni på … en bok som (rätta mig om jag har fel) ska vara inspirerad av universums skapare? Ni som anser er kunna kommunicera med universums skapare, kan ni förklara för mig varför han ville att israeliterna skulle avrätta homosexuella genom stening? Jag har aldrig förstått det, men jag har ju heller ingen kontakt med universums skapare. Självklart upplever ni en viss resonans i er starka aversion mot homosexuellt beteende, i denna gudomliga lag.

  Jag har inte svårt att tolerera människor med åsikter som avviker från mina. Jag tolererar er, trots era åsikter.

 53. Någon skrev:

  Det är viktigt att förstå att det är ENORM skillnad på att…

  1. …leva i synd som man gjort till en livsstil man vill behålla och samtidigt vill vara medlem i en församling

  2. …ha problem med synder eller laster där man vill bli fri och är i en process av helgelse och fostran, en process som ofta innefattar både förlåtelse och rening genom Jesu blod, befrielse från demoniska band och en träning att styra sitt sinne och säga nej till synden.

  Kommentar: Ja det är viktigt att skillja på dette.

  Så några frågor angående kategori 2:
  -Skall en sådan person inte få vara fullvärdig medlem i en lokal församling?

  – Skall man värkligen ha en karenstid innan vissa rettigheter blir gjort gällande (genom goda referanser) – nämligen att som frälst få tilhöra en lokal församling.

  Att denna sidan av saken inte, som jag belyser, inte diskuteras på djupet, ger signaler om att Pastorer egentligen ger ett inntryck av att man skall förtjäna sig till ett medlemsskap i den lokala församlingen. Eller?

 54. Anino: Det du säger är en av många olika förklaringsmodeller, och representerar inte ens en majoritet av forskningsfältet.

  Enäggstvillingar som mött samma biologiska förutsättningar har inte samma sexuella läggning per automatik. Om en enäggstvilling är homosexuell är det lite knappt 50 procents sannolikhet att hans eller hennes tvilling också är homosexuell. Vore det enbart biologin som avgjorde skulle den siffran vara 100 procent.

  Genusvetenskapen, som RFSL använder sig av när det passar dem och ibland inte, gör gällande att både hetero -och homosexualiteten i huvudsak konstrueras (socialt och psykologiskt). Om du hör till dem som både ställer dig upp till försvar för ickenormativa sexualiteter samtidigt som du avfärdar genusvetenskapen, så är du i minoritet även när det gäller argumentationsgrunder.

 55. sfish
  sier noe veldig intressant her ovenfor som det er verdt å tenke over:

  http://basicenglishbible.com/matthew/19.htm

  Han skrev fra Matt.19:9-12
  Det finnes mnskr som er født kjønnsløse…I basic english bible så står det også skrevet slik(se gjerne link).
  Det at disse personene har et kall til å leve i sølibat fra fødselen.
  Det med å leve i sølibat dersom man sliter med den sexuelle identiteten er jo fullt mulig.
  For å leve etter Guds ord så kanskje det er løsningen?Man er ikke nødt til å ha sex.I ekteskapet kan man også leve avholdende av og til for å faste og be.

  Men så er det vel det med at mnsk. selv må få åpenbaringen for å kunne gjøre dette.
  Kanskje en større fokus på det med å leve i sølibat?
  Men disse tingene gjelder da kun for FRELSTE homofile eller ”hemafroditter”`intersexuelle.

  De som IKKE er frelst kan man ikke forvente å få åpenbaringer om sølibat.

 56. Eftersom biologi är såpass komplext så är det sällan en mekanism som ligger bakom ett fenomen, särskilt när det handlar om sexualitet. Vi talar om gener, hormoner, hjärnor och miljö både i fosterstadiet och senare i livet. Vägen från genotyp till fenotyp är lång, men den är alltid biologisk. Att hjärnan maskuliniseras och feminiseras av hormoner är fastställt och den lilla kunskapen borde räcka för att alla ska förstå och acceptera att sexualiteten kan vara omvänd eller delad för en del män och kvinnor, och att det är hårdkopplat i deras hjärnor.

  Anser du att avvikande sexualiteter är helt oberoende av irreversibel biologi? Är intersexuella personer med både manliga och kvinnliga könsorgan sociala konstruktioner? Får de leva i en sexuell relation med vem de vill utan att fördömas? Med vem då i så fall – någon som är hetero? 😀

  Det är otroligt missunsamt att förvänta sig att någon som inte har ”rätt” sexualitet ska byta ut sin hjärna, eller förneka sig själv i hjärtat av vad det innebär att vara levande. Alla är sexuella varelser, alla behöver närhet, lust, sex och kärlek.

  Jag har ingen större respekt för genusvetenskapen, som jag ser som ett idébygge utan förankring i verkligheten, ungefär som religion. Vad en majoritet tutar i sina lurar är inte per automatik sanning.

  Och det är ju roligt att någon i det här forumet manar till moderation pga forskningsläget. Jag vet inte vad du är John, men de flesta här kan jag nog gissa är kreationister. Det kreationistiska forskningsfältet vore intressant att titta på!

  Men åter till min fråga då, jag kanske kan utveckla den; varför anser ni att homosexuella relationer är omoraliska, och varför ville guden som ni älskar att homosexuella skulle straffas genom att bli överösta med stenar, så att deras skelett och skallar spräcktes och de dog en långsam plågsam död till följd av krossade organ och inre blödningar? Jag vill förstå, förklara gärna för mig?

 57. Anino, vad gör du här om du anser att religion ”saknar förankring i verkligheten”?

  Kreationismen ser jag inte som en kontra-teori till evolutionismen, utan snarare som en komplettering – Gud har skapat människan, hur han sedan gått till väga kan mycket väl vetenskapen ge åtminstone några delsvar på (hur cellen uppkom tror jag personligen inte att vetenskapen någonsin kommer kunna klura sig fram till).

 58. Läs denna lenk Ulf Ekman:

  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?ID=168816

  Jag tycker du skall kommentera vad Saronkyrkans församlingsledning här förklarar.

  Bl.a kommer det fram att Saron ger medlemskap till den som:
  -tror på Jesus Kristus som Herre och frälsare
  -är döpt i Faderns, Sonens och den helige Andens namn.
  -överlåter sig till församlingen och är beredd att arbeta tillsammans med oss på sin frälsning.
  -bejakar tro och liv så som det uttrycks i vår församlingsordning.

  Saron förklarar att de undervisar om och uppmuntrar till äktenskap mellan man och kvinna eller celibat. Vi ger inte förtroendeuppdrag till den som väljer att leva i sexuella relationer utanför äktenskapet mellan man och kvinna. Saron välsignar inte homosexuell livsstil och de tror att sexualitetens ram är den livslånga troheten mellan mannen och kvinnan i äktenskapet. Grunden för det ställningstagandet är Bibeln.

  Man kan bli medlem om man lever i homosexuell relation (nyfrälst). Och när verkligheten inte stämmer med idealbilden och det som är församlingens norm i samlevnadsfrågor vill Saron fortfarande vara en generös och välkomnande församling som inbjuder var och en till efterföljelse som vill gå med Jesus.

  Jag tolkar Sarons förklaring som något helt annat enn att Sarons ledning glider ordentligt på frågan om man anser att utlevd homosexualitet är synd. Menar du det Ekman, efter att ha läst lenken här över?

 59. sfish, jag är här eftersom ni är här. Vi delar samma samhälle och jag är intresserad av vad ni pratar om, och skulle gärna få svar på mina frågor. Om ingen annan vill svara så kanske Ulf vill upplysa mig?

 60. Anino, om du vill ha svar (från mig) om dina frågor, så hänvisar jag till mitt senaste svar till signaturen ”uffe”. Detta svar är dock teologiskt, varför jag tror att det kanske inte talar till dig som anser dig vara icke-troende – men vem vet egentligen, prova? Icke-teologiska svar tänker jag dock inte försöka mig på, eftersom jag då kommer sakna den tydliga och oföränderliga moralläran som Bibeln – Guds ord – annars ger. Utan tron finns det helt enkelt få eller inga argument för ”vår sak”.

 61. Peter, homosexualitet är ett tillstånd i vilket man frestas till homosexuella tankar och handlingar, precis som pedofili är ett tillstånd där man frestas till tankar och handlingar i motsvarande kategori. Dessa båda tillstånd är inget personen kan sägas vara skyldig till, då denne förmodligen inte har valt dem själv. Att bejaka dessa frestelser är däremot en synd, och det är detta som kallas ”utlevd homosexualitet” (och/eller pedofili). Dessa synder faller in under vällust/otukt bland de sju dödssynderna.

  Om de sju dödssynderna i den Katolska Katekesen:
  ”Dödssynd förstör kärleken i människans hjärta genom ett allvarligt brott mot Guds lag; den vänder människan bort från Gud, som är hennes yttersta mål, och hennes salighet i honom, och får henne att föredra något skapat som är mindre värt än han. Mindre synd låter kärleken finnas kvar, även om den kränker den och skadar den.”

  Varje enskild människa tampas med en eller flera svagheter och/eller svårigheter i sitt liv. Gud har lovat att ingen får mer än denne klarar av att bära, vilket ger oss hopp att alltid – med Jesu hjälp – ta upp kampen mot synden och till omvändelse. Min personliga ”idol” i denna personliga kamp som var och en förhoppningsvis utövar, är Padre Pio, som med hela sitt liv illustrerar just denna kamp, dock på ett mycket högre plan än det jag befinner mig på idag.

 62. Sveriges val av nya styggelselagar
  har dragit olyckor över vårt land
  skandinavian star estonia floden i thailand
  senast Gudrun,om inte sveriges lagar ändras
  kommer något som blir mycket värre att hända,sverige är inget undantag,liksom nineve pompej sodom och gomora står sverige innför samma öde eftersom dom vänt Gud ryggen

 63. YES!
  Nu har jag löst ALLA problem för svensk kristenhet (tillfälligt):
  Vi delar upp oss i två läger, med olika kyrkor. Ena gruppen behåller som symbol det gamla klassiska korset som då står för traditionell tro och lära.
  Grupp två, de som vet lite mer än grupp 1, kan som symbol på sina kyrkor använda ett hjärta.
  Denna lösning kommer att vara några år och sen kan vi kanske använda oss av olika färger på våra kors resp. hjärtan.
  Bra va? Hoppas bara att inte Jesu andra tillkommelse sätter en käpp i hjulet för att testa denna lösning.

 64. sfish, jag läste kommentaren som du refererade till tre gånger, men jag fann ingen tillstymmelse till svar på mina frågor – varför anser ni att homosexuella relationer är moraliskt fel, och varför ville guden som ni älskar och som ni säger att ni umgås med, att homosexuella skulle stenas ihjäl? Jag har svårt att se vari den gudomliga, övermänskliga intelligensen, kärleken och visheten kommer in i bilden, men ni kanske kan upplysa mig?

  Om er gud tog er tillbaks i tiden (han kan ju göra allt) och lät er vara med om en stening av två homosexuella, skulle det vara en vacker upplevelse då? Tänk om ni fick vara med och se Mose själv när han prickar en av dem rakt i huvudet med sin sten, skulle ni stämma in i jublet då? Mose, han som pratade med universums skapare och till och med fick se hans rygg! Vore det inte fantastiskt att få vara i närheten av en sån gudsman när han utför skaparens vilja? Vad säger ni?

  Och Ulf, det här är din blogg. Vad säger du om Håkan Borgs kommentar? Är det pga att homosexuella vill ha lika rättigheter i vårt land, som tusentals svenskar har dött på Scandinavian Star, Estonia och i tsunamin i Thailand? Ger du ditt tysta medhåll eller tänker du använda ditt inflytande till att markera ett starkt avstånd från den typen av anklagelser?

 65. Varför är det överhuud taget så viktigt att vara medlem i en församling? Att ha en kristen gemenskap är viktig, men vad är det för speciellt med just medlemsskapet? Som jag ser det handlar det mest om formalia, att man får vara med och fatta beslut och sådant. Men det klarar jag mig utan. Att man sedan ska klassificera kristna och försmlingar i ett A och ett B-lag tycker jag bara är tragiskt. Och Håkan Borgs påstående gör mig så upprörd, att det inte ens är värt att kommentera. Men han har naturlgitvis rätt att tro och tycka vad han vill.

 66. Anino,

  Varför ”vi anser” (läs: Gud har bestämt och vi bejakar) att homosexualitet är fel finner du ett svar på i mitt svar till Peter, speciellt i andra stycket.

  Varför Gud ville(?) – i Gamla Testamentet (GT) – att homosexuella skulle stenas ihjäl går utöver min bristande teologiska kompetens, varför jag inte kan uttala mig tillfredsställande om detta faktum(?). Som kristen ser jag dock på GT i ljuset av det nya förbundet som Jesus instiftade – förbundet som återspeglas i det Nya Testamentet (NT). Ser man på GT på detta sätt, så förstår man snabbt att exempelvis stening av homosexuella på intet sätt är rätt – snarare tvärtom. Jesus stoppade personligen en stening av en prostituerad (och skulle säkert ha gjort detsamma om det var en homosexuell). Jesus manade till omvändelse och till ödmjukhet, till att vända andra kinden till och till att låta bli att ge sig an att döma andra för deras synder. Det är alltså denna princip man som kristen *förväntas* leva efter. Du verkar vara påläst(?) beträffande GT, men jag föreslår att du försöker bli detsamma beträffande NT, och då speciellt evangelierna. Där du får svar på dina resterande frågor, om du nu verkligen är intresserad av att få sådana.

  Det du skriver i ditt andra stycke låter jag bli att kommentera, då jag uppfattar det som inget annat än ett försök att provocera. Om du verkligen tror att jag skulle stämma in i jublet under en stening av en människa, så är det bara att beklaga (kan tillägga att jag är emot dödsstraff i största allmänhet, vilket också är den Katolska Kyrkans officiella ståndpunkt).

  Om du vill få bättre svar än de jag gett, så föreslår jag att du frågar en katolsk präst på http://www.fragaprasten.nu/.

  Mvh och lycka till!

 67. Tack Anino!
  Att Livets Ord är kärleksfientliga är inget nytt för mig. Ekman kallar oss fientliga och hatiska, men hur kan någon som vill inkludera bli sådan som Ekman och hans så kallade kristna med emfas gång efter annan etiketterar oss med? Tala om bakvänd retorik. Att exkludera är hatiskt och fientligt enligt mitt sätt att se på saken.
  Kärleken är gränslös, den kan inte villkoras av tolkare som vill ha kontroll. Tack Anino!

 68. Jag tror att många inte förstår innebörden utav att vara medlem i en församling. När man blir medlem i en ”vanlig” svensk församling, får man också en plats där man kan göra sin röst hörd. Man får inte bara vara med på mötena men man får också vara med och tjäna och leda i församlingen.

  Sedan får man vara med på nattvarden. Tycker verkligen ni som säger att man ska öppna för medlemskap att en person som lever öppet i synd, vare sig det är sambo, partnerskap, o dyl ska få deltaga i nattvarden? Genom att ge vem som helst möjlighet att deltaga, ger vi dem möjlighet att öppna upp för att få en dom över sig, enligt Paulus i 1 Korinter brevet kapitel 11.

  Församlingen ska vara öppen för alla. Men inte medlemskap. Vi är inte en demokratisk förening men Kristi Kropp där det är Bibeln som sätter kriterierna för medlemskap.

 69. Hmm, några skriver: ”leva öppet i sin homosexuella relation”. Menar ni att det varit bättre att dom dolt den? Är det inte som att bikta sig eller? Jag döljer en massa saker som många skulle tycka vara synd! Undrar oxå om det är just det sexuella folk störs sig på..? När vi uppstår och till slut blir fullkomliga skall vi ju bli som ”Guds änglar” och inte ha sex.. Men nu är vi väl ändå inte fullkomliga! ”Den som bara så tittar på en kvinna med begär”. Vill oxå lyfta fram att enligt Jesus verkar ju faktiskt underlåtshets-synderna vara värst.. Vem jag säger VEM kan brösta sig inför detta?

  ”Det finns ett ord så dyrt och så kärt
  för många Herrens vänner,
  så ljuvt och efterföljansvärt,
  det bästa ord de känner:
  Försiktighet.

  De fruktar varje äventyr
  och alla spända bågar.
  Vart festligt överdåd de skyr
  och alla granna rågar.
  Försiktighet.

  De lindar ont i mjuka ord
  i sina fromma hyddor,
  har blott dietmat på sitt bord
  och inga starka kruddor.
  Försikighet.

  De suger under skumma valv
  på honung från prästen
  men skälver inför eld och skalv
  och fruktar storm som pesten
  Försikighet.

  En kristendom så strikt och korrekt,
  så linjärt och riktigt
  men inte alls med Kristus släkt
  som var så oförsiktig. ”

  nils bolander

 70. En kommentar till: Det som kanske var allra mest provocerande med Jesus var, att han lät ALLA få vara med! Så är det nog än idag!

  FOLK AV DEN BÖGIGA SORTEN

  De som aldrig kan lära sig betrakta
  en sak från flera håll,
  de smalspåriga, hetrosexuella,
  vad spela de för roll?
  Levnadskonsten är ju en annan:
  att aldrig stöta folk för pannan,
  att sitta uppmärksamt och lugnt vid bordet
  och hålla med den talaren som sist har ordet.
  ”Naturligtvis-från en viss synpunkt sett
  har Ni rätt!”

  De som sakna måtta och sans
  och gå med ständig feber i blodet
  ha väl knappast plats någonstans
  i en värld, där behärskning är modet.

  Inte passa de i staten
  och inte i möblerade rum,
  allra minst i umgänget.
  Möjligen på museum
  i en avdelning för kuriosa.

  Man rycker på axlarna åt dem och ler i mjugg:
  Folk av den bögiga sorten duger inte ett dugg –
  om inte till syndabockar.
  Stackars enögda, ensidiga, envetna människa!

  En gång när döden gläntar på rutan
  och för henne bort med hast,
  säger man: Den kunde vi vart utan,
  homosexuella, fantast!

  Men Kristus från sin himmel ler
  så ljust och vackert, som bara Guds son kan le,
  räcker ut sina händer mot dessa omöjliga
  och ropar: KOMMEN, I MIN FADERS VÄLSIGNANDE!

  (ganska fritt) efter Nils Bolander

Kommentera