Boken om vår väg till katolska Kyrkan nu på väg.

Efter att ha haft ett uppehåll en tid kommer jag att komma igång igen med bloggandet. Snart kommer jag med en egen hemsida och lite längre fram med pod-cast.

Nu vill jag bara puffa lite för att vår bok om vår väg till katolsk tro äntligen är på väg. Den heter; ”Den stora upptäckten” och beskriver de nästan 15 år vi steg för steg varit på väg.

Det var inte från början en medveten väg utan det hela gick steg för steg med gradvis ökad insikt och så småningom kom vi fram till behovet att fatta ett beslut. Detta kom sent i utvecklingen. Utvecklingen kan sammanfattas i fyra små ord: Upptäckta, uppskatta, närmas och förenas.

Hur allt detta gick till, vilka stötestenar som fanns, vilka tveksamheter och vilka härliga upptäckter vi hade längs denna ganska långa väg får du läsa om i denna bok. Den kommer den 2 november 2015 men kan redan nu förbeställas ifrån Catholica förlag. Se länken här nedan.

http://catholica.se/sv/vittnesboerd/189-den-stora-upptaeckten-var-vaeg-till-katolska-kyrkan-9789185608508.html

Kåre Kristiansens Minnespris.

Jag känner mig mycket hedrad av att ha blivit tilldelad Kåre Kristiansens Minnespris. Det kom lite oväntat men jag tar mycket tacksamt emot detta fina pris.

 

Kåre Kristiansen var stortingsledarmot och en stark politisk och moralisk profil i Norge. Under 40 år var han aktivt verksam som politiker och hade ett starkt Israel engagemang. Han var också under en tid medlem i Nobelkommitén för fredspriset.

” Priset tilldelas en person eller organisation i Norge eller i utlandet som demonstrerat mod, styrka  och integritet, utmärkt sig i kampen för judisk-kristna värderingar och visat solidaritet med Israel och det judiska folket. ” säger den allmänna motiveringen för utdelandet av priset.

Under snart 30 år har jag på olika sätt aktivt varit engagerad i, både i Sverige och internationellt, att  på olika sätt stödja det judiska folket, att arbeta emot alla former av anti-semitism samt stödja Israels rätt till en trygg och säker existens .

Inte minst under senare tid ser vi hur allvarligt det är med den nu åter uppblossade farliga antisemitismen i Europa. Detta är särskilt allvarligt som det är den kontinent som var ansvarig för utplånandet av sex miljoner judar för inte särskilt länge sedan. Att det nu åter dyker upp liknande retorik som då och ett kraftigt ökande inslag av våld och aggression emot judar är mycket alarmerande och ett allvarligt varningstecken.  Idag kan judar knappast känna sig säkra i Europa och drar sig för att vistas på offentliga platser. Detta är fullständigt oacceptabelt. Det är ovärdiga inslag i ett modernt samhälle  och måste på allt sätt bekämpas . Ett samhälle som accepterar antisemitism är ett sjukt samhälle.

Staten Israel är och förblir ett  hem för det judiska folket. Det är deras ny-gamla hemland. Där har de judiska folket sin identitet och sina rötter.  Där har judar all rätt att bo, att få fritt invandra till och att kunna få leva i trygghet. Det har också alltid funnits judar boende där.  Samtidigt är det inte alls självklart att Israels existens är säkrad. Ständigt utsetts man för aggression av många olika slag och många vill och arbetar aktivt för dess utplånande. Inför denna allvarliga situation och ständiga hot är det både rimligt och viktigt att på allt sätt stödja Israels rätt till existens och  trygghet.

Jag ser med glädje fram emot att komma till Oslo den 19:e mars för att ta emot detta fina pris.

Min sanning.

Det var mycket roligt att få spela in Tv programmet ”Min sanning” och bli intervjuad av Anna Hedenmo. Hon är mycket duktig. Nu efter det har sänts har jag fått så många kommentarer ifrån så många olika håll och de har varit överväldigande positiva.

Det var naturligtvis en hel del att förbereda inför ett sådant program. Man vet inte vad som kommer upp och får ju inga frågor i förväg. Allt är överraskande men det är också spännande.  Dagen innan var det en förhandsintervju med en assistent som mest gick ut på att kolla sakfrågor så att inte fakta var helt fel.

En del har undrat varför det inte blev så mycket av mitt livs historia eller vägen till katolsk tro och istället så mycket av spetsiga frågor. Någon kallade det hela för ”Mitt förhör” istället för ”Min sanning.” Kanske kan det förklaras med att religion fortfarande är kontroversiellt i Sverige och att  det är trots allt lite främmande och konstigt för den sekulariserade världen. Trots detta tycker jag nog att jag fick möjlighet att besvara mycket, att förklara Livets Ord mer och att berätta om Jesus. Jag tycker det var lätt att samtala med Anna och att det hela tiden, trots att det ibland brände till, var en vänlig ton.

Och att få nämna livets slutstation för den som tror, himlen, var inte så dumt faktiskt. Tystnaden hängde påtagligt i luften. Det gav ju utrymme för alla som tittade att tänka på sin egen framtid och på det faktum att livet inte bara tar slut. Det finns också en fortsättning som vi måste förhålla oss till.

Angående påståendet att jag skulle ångra att jag startat Livets Ord.

Med jämna mellanrum dyker det upp påståenden om min nuvarande relation till Livets Ord som bör förklaras. Detta gäller inte minst påståendet att jag nu skulle ha vänt ryggen åt Livets Ord och nu ångrat att jag startat det. Ord har valörer och leder tanken hit eller dit. Inte minst i något propagandistiska texter låter det som om jag nu förfasar mig över det förflutna. Så är det inte alls.

Jag har alltid haft och har fortfarande en stor kärlek till Livets Ord och alla dess underbara medlemmar. Trots vad som hänt under den senaste tiden och hur media beskrivit församlingens olika utmaningar,  finns det hos mig en stor glädje över vad denna församling uträttat, vad den står för och vad den i framtiden kan komma att uträtta.

Jag har en stor kärlek till och mycket respekt för dess ledning men inte minst för alla dessa fina medlemmar. Det är underbara människor med hög integritet, stor kärlek och offervilja och med en tro på Gud som tar dem igenom många svårigheter. Så har det alltid varit och så tror jag det kommer fortsätta att vara.

När journalister frågar brukar jag säga att vår upptagning i Katolska Kyrkan – som för oss har varit en stor och viktig upplevelse – är ett steg framåt för oss, inte en spark bakåt. Det är också ett personligt ställningstagande i upptäckten av den kristna enhetens stora betydelse.

Livets Ord har, som vi alla, naturligtvis brister men jag är helt övertygad om att församlingen föddes för en viktig uppgift och att den var och är nödvändig. Inte minst det stora missionsarbetet har visat detta, men också den stora lekmannamobilisation genom åren och den gedigna bibelundervisning man bedrivit i en tid av stark sekularisering, även inom frikyrkligheten. De senaste femton åren har fördjupning och upptäckten av enhetens stora betydelse präglat församlingen genom en alltmer ökad öppenhet.

Vårt personliga beslut att bli katoliker har inte så mycket med Livets Ord att göra som med protestantismen i stort. Jag är  övertygad om att bristerna i protestantisk tro och liv  har sina svar och lösningar i den Katolska Kyrkan.

Inte minst gäller detta väckelserörelserna och deras möjlighet att överleva mer än en generation. Väckelserrörelsernas  styrka ligger ofta  i nuet, i den egna erfarenheten, i den personliga tron, i missionsglöden och det spontana initiativet. Detta är viktigt, nödvändigt och underbart men det har också sina baksidor.

Det finns en risk att man ser all form av institution som en fara för det kristna livet. Man får ett ointresse för kyrkostrukturer och en låg uppfattning av Kyrkan som sådan.  Man tappar förståelsen för det faktum att Gud alltid använder sig av en form för att gjuta sitt liv i. Kyrkan är denna, av Gud givna form. Den är inte ett hinder utan helt nödvändig och en stor tillgång, just för att bära det andliga livet.

I detta blogginlägg är det inte min mening att rada upp dogmatiska och etiska problem rörande allt detta. Då tar diskussionen aldrig slut. :-) Jag hoppas dock kunna återkomma längre fram med mer om detta.

Nej, här jag  vill bara kortfattat peka på några områden som  berörde mig  och gjorde mig till katolik. Det var frågor och områden som jag upptäckte och funderade på när vårt stora missionsarbete växte och olika problem dök upp.  Dessa områden och frågor var alla ecklesiologiska. Dvs. de hade att göra med upptäckten av  Kyrkan och den fördjupade synen på Kyrkan, Kristi kropp.

Dessa områden kan något förenklat sammanfattas i orden:  Historicitet, autenticitet, auktoritet och sakramentalitet.

Historicitet: Hur vet vi att det vi tillhör, nämligen Kyrkan,  och det vi förkunnar, evangeliet, verkligen  går tillbaka till Jesus?

Autenticitet: Hur är vi säkra på att trosbudskapet är det äkta, det genuina och verkliga innehållet?

Auktoritet: Var finns det äkta utövandet av tron och den legitima myndighet och det äkta läroämbetet som har rätt att avgöra i tvistefrågor kring vad som är sann lära  och sant liv?

Sakramentalitet: Finns det heliga handlingar som inte bara är symboliska utan också förmedlar den nåd de representerar?

Frågor kring dessa områden öppnade mina ögon för den stabilitet den Katolska kyrkan har och den förmåga att klara de prövningar som den utsatts för igenom  snart två tusen år. Jag insåg att det finns en kontinuitet som gör att den fortsätter, generation efter generation, med stor trohet till den trosskatt den har fått att bevara och förmedla. Den splittrades inte automatiskt vid varje ny väckelse eller betoning i läran. Den byggde inte främst på olika förkunnares personligheter och gåvor. Den levde inte bara på en speciell och smal del av uppenbarelsen eller på vissa troserfarenheter.    Dessutom upptäckte jag också i Kyrkan en mycket stor kärlek till Jesus och  en högst levande personlig tro.

Här finns mycket mer att säga, att förklara och fördjupa och jag ser fram emot att förhoppningsvis även kunna skriva en del böcker om detta. Det jag skriver har fortfarande sin botten och sin motivation i det allt större behovet av verklig enhet mellan kristna.

Jag har alltså inte något behov av att distansera mig ifrån mina trossyskon i andra samfund och rörelser. Snarare menar jag att vi behöver sakliga samtal och äkta gemenskap bortom låsta positioner och förutfattade meningar. Man kan trots allt umgås utan att alltid ha exakt samma uppfattningar. Ingen vinner på att försöka utestänga den andre eller demonisera sina meningsmotståndare.

Rädda människor låser in sig,  förfaller till aggressiv retorik eller spelar sårade om de inte får medhåll. Om vår agenda är att beskydda våra egna positioner och vår egen trygghet kommer vårt språkbruk färgas av detta.  Om vi däremot är öppna för att Jesus har mer för oss  alla, så kommer hungern och törsten efter Honom och öppenheten inför Honom alltid att leda oss in i nya upptäckter av Honom och hans Kyrka. Vi blir då inte mindre kristna utan mer.

Inför Jul.

Vi är nu inne i Adventstiden som är en fastetid och en viktig förberedelse för Jesus Kristi födelse. . Ett sätt för mig att fasta är att också dra ner en del på sociala media. Det innebär att jag pausar ett tag  med bloggen och även med kommentarsfunktionen. Sedan kommer jag att göra en del förändringar.

Jag vill att bloggen skall fungera mer som en slags alternativ dagbok för mig där jag skriver om vad som ligger mig varmt om hjärtat, mer som en reflektion än som ett ständigt debattinlägg. Kulturen på bloggar har ju  ibland utvecklats till att bli oändliga trådar med personer som ibland debatterar långt utanför det som blogg- inlägget egentligen innehåller eller som helt enkelt introducerar saker som inte alls har med bloggen att göra. Att föra dessa egna samtal på en annans blogg, att försöka introducera Youtube-klipp om helt andra saker och skriva extremt långa inlägg i hetsiga tonlägen  kan vara lite tröttande. (Mycket av detta har aldrig fått komma med.) Själv har jag varken tid eller lust att sitta och dagligen recensera en del högst märkliga inlägg. Jag skulle hellre rekommendera dessa flitiga skribenter att starta en egen blogg.

Nu är det emellertid snart jul och ett underbart tillfälle att just reflektera djupare över vem som egentligen föddes och varför. Och att som herdarna söka Honom,  beundra Honom, ära  Honom och berätta om Honom. Men också fundera lite över varför Hans födelse är så uppslukad av en  så ytlig och ohämmat bullrande materialism att vi knappast uppfattar själva budskapet från krubban.

Så God Jul och en välsignad Jesus Kristi Födelsedagsfest:-)

En tid att samla in.

För mig som i många år har levt i ett intensivt utgivande; förkunnande, skrivande, resande, pionjärbyggande, etc, så är det så tillfredställande att nu kunna få en chans att lite mer stilla ner och ägna mig åt att samla in. Det gäller både ny kunskap och nya erfarenheter, som behöver bearbetas och fördjupas.

I en intervju i tidningen  Sändaren för ett tag sedan nämnde jag att det har känts lite grand som att komma ifrån en trevlig men mindre insjö ut på en stor ocean att bli katolik. Det är en bild av det hela. Det finns flera.  En annan bild är at ha klättrat i höga berg, gått igenom djupa raviner och så kommit ut på en oändligt stor slättmark med vida horisonter. Varje bild haltar naturligtvis lite och behöver kompletteras men med lite villighet och inte för mycket pedanteri kring detaljerna kan man nog förstå bilderna och den allmänna känslan.

De senaste trettio åren har varit intensiva, milt uttryckt, men samtidigt så oerhört givande och berikande. Jag skulle inte vilja ha dem ogjorda.  Jag är mycket tacksam till Herren för alla år på Livets Ord och för alla fina människor jag både fått arbeta med och fått på olika sätt betjäna.  Det har gjort ett outplånligt intryck på mig som jag bär med mig för resten av mitt liv. Någon har beskrivit det hela som en enda lång uppförsbacke med alla dessa olika utmaningar. Kanske det, men så givande!

När jag nu befinner mig i en annan del av denna stora världsvida Kristi kropp, för så är det, så blir det naturligtvis både nyorientering och omorientering. Det innebär både ett fortsatt upptäckande av allt som finns i denna stora och  gamla Kyrka med så många andliga rikedomar och erfarenheter som samlats under seklernas gång. Samtidigt blir det ett reflekterande över hur det varit i tiden som legat bakom, innan vårt upptagande. Vad har varit bra och vad har varit mindre lyckat? Detta hänger samman med att jag nu också påbörjar förberedelsen för att skriva en fristående fjärde del av mina memoarer som just behandlar vår väg till den Katolska Kyrkan och den utveckling vi varit inne i de senaste 15 åren.

Att jag nu tar tid för insamlande innebär också att jag inte hastar med att ständigt ge ut. Det innebär att jag inte har full prioritet på att alltid kommentera eller ha en åsikt i alla olika frågor. Detta innebär också en mer oregelbundenhet  i bloggandet och att jag inte kan, hinner eller vill svara på alla blogg kommentarer. Jag känner inte heller att det är nödvändigt just nu. Istället betar jag sakta av område efter område i en takt som passar mig. På detta sätt får man nog se bloggen som en oregelbunden men öppen dagbok mer än som en polemisk apologet-site.  Den är inte i första hand till för att kittla eller reta nervsystemet med dagliga och häftiga uttalanden i kontroversiella frågor utan mer en vandring framåt i nya marker.

Det som för en del människor ser ut som ett märkligt andligt lappkast och naturligtvis är en omvälvande förändring ser jag faktiskt, hur konstigt det än kan låta för en utomstående, också  som en logisk  kontinuitet, som en fortsättning på det som började för länge sedan, nämligen det första mötet med och den ständigt fortsatta vandringen med Jesus genom hela livet. Den vandringen går både genom dalar, smala stigar, mörka passager, upp igenom branter, över höga klippor, men också genom leende och lummiga landskap,  ut på stora öppna fält, genom öknar och ut på  vida, stora hav. Hav med bredd och längd och djup och med en till synes oändlig himmel ovanför. En himmel vi alla delar som tror på Jesus.

Jag sa till någon som var skeptisk till vårt upptagande i Katolska Kyrkan att;  om du ändå kan tro att Katolska Kyrkan är en del av Kristi Kropp, vilket den naturligtvis är,  så sörj då inte över att Herren leder oss dit. Han har ju full frihet att leda sina barn till en annan del av Kristi kropp. Om Han leder, vet han vad han gör och han ger frid och trygghet. Det betyder ju inte att vi själva alltid fullt ut förstår allt, men att vi kan förtrösta på att Han faktiskt vet. Därför tar jag det lite med ro när människor ibland oroar sig över detta beslut och har alltför fastlåsta uppfattningar om det hela. Som om någon av oss egentligen känner hela bilden eller vet vad som finns i Guds rådslut fullt ut?

En tid av insamlande är i själva verket mycket spännande. Det har jag ju fått tillfälle till förr, vid skrivande av olika böcker under årens lopp men då har det ofta varit i samband med tusen andra arbetsuppgifter som  ofta hindrar att man hinner reflektera  mer på djupet över olika enskildheter. Att nu ,vid snart 64 års ålder därför kunna ta lite mer tid för detta, ( med betoning på lite då det är förunderligt hur mycket annat som faktiskt fyller ut ens tid:-), känns så  berikande, välgörande och viktigt.

I alla fall, det är ett djupt behov som jag antar att vi flesta har, nämligen att faktiskt kunna tugga om, reflektera över, tänka på, vända och vrida på och både upptäcka och fördjupa kunskap om andliga, teologiska och ideologiska företeelser och erfarenheter. I sanning roligt och faktiskt så viktigt. Guds kallelse, Guds ledning och tilltal är ju inte något som bara kommer som en blixt från en klar himmel. Det kan lika gärna komma som en långsam gryning. Sakta övergår mörket till dag och landskapet klarnar steg för steg och man börjar se  tydligare det man inte sett så klart förut.

En fråga som återkommer ofta är: Vad har betytt mest för dig när du nu blivit katolik? Kortfattat skulle jag säga: Sakramenten! Jag måste tillstå att jag, som bibelläsande kristen har levt gott av den dagliga bibelläsningen och bönen igenom åren. Detta har byggt upp mig och ständigt varit till stor hjälp för mig.. Sakrament och nådemedel har  varit mer i periferin. Detta  på grund av det lågkyrkliga och frikyrkliga inflytande som i många år präglade min teologi och min bibelläsning. Steg för steg började jag dock upptäcka sakramentens plats och betydelse samt behovet av dem.  Nu ser jag annorlunda på dem än förr och känner mig så berikad.

Jag kan nu dagligen se tillbaka till dopet och dra från den nåd och smörjelse som deponerades där. I konfirmationen fick jag del av den Helige Ande på ett alldeles särskilt sätt.  I äktenskapets sakrament likaså. Dessa sakrament är inte bara något som skett en gång eller enbart har symboliks betydelse utan den nåd de förmedlar verkar sedan dagligen och jag kan i tro ta till mig denna speciella Andens smörjelse för kraft, beskydd och välsignelse på  livets olika områden.

Bikten ha blivit så levande för mig, en sådan kraftfull hjälp, och lyft upp syndabekännelsen på en helt annan nivå.  Jag får hjälp att inte bedra mig själv, inte undfly, inte trivialisera eller skylla ifrån mig utan djupare rannsaka och våga öppna mig inför Gud men också inför någon annan. Detta sakrament är fantastiskt. Sedan finns smörjelsen för de sjukas helande , ordinationens sakrament och så Eucharistin, nattvarden.

Den Heliga Nattvarden är just det, helig. Den är tacksägelse, vilket Eucharisti betyder, över Jesus väldiga försoningsgärning för oss, men också hans verkliga närvaro i brödet och vinet. Han ger sig själv till oss i varje nattvardsgång och vi tar verkligen emot honom själv, kropp och blod, i brödet och vinet.  Jag vaknar på söndagar glad och pirrig som ett barn på julafton. Det är så ofattbart glädjande och mycket välsignat att nu få delta fullt ut i Eucharistin och på detta sätt få smaka och känna att Herren verkligen är god. Det går utöver vad ord kan beskriva, är andlig mat för min invärtes människa, förenar mig djupare med Jesus och med lemmarna i hans kropp.

Sakramenten ger en sådan styrka och stabilitet i det kristna livet men är ingen ursäkt att slippa ifrån det personliga bibelläsandet, den personliga bönen,  evangelisationen eller det karismatiska livet i vardagen. Men sakramenten ger en botten, en fullhet, en styrka, en inramning, en kultur och vanor för det andliga livet som jag tycker att jag saknade förut.  Det känns som att det underbara kristna liv jag fått nåden att leva i så många år nu kan ytterligare blomstra och levas ut ännu mer , ännu fullare , och det är jag så glad för. Det är så mycket att lära känna och insamlandet har bara börjat.

Retreat på Berget, Rättvik.

Den 12-15 februari 2015 kommer jag att hålla en retreat på Berget,  St. Davidsgården, i Rättvik.  Temat är ”I Kristus, med Kristus, genom Kristus”.  Jag ser verkligen fram emot denna retreat. Det är inspirerande och mycket välgörande att stilla ner sig några dagar. Inte minst i det  hektiska liv många lever i med så många plikter, stora och små och så mycket krav som ständigt ställs på oss.

Att bryta stressens grepp om oss, att släppa taget om almanackan och istället låta sig föras in i bönen är en stor gåva från Herren. Att stänga ute bullret och allt som vill  splittra tillvaron och istället låta sitt inre lägga sig till ro är både viktigt och vederkvickande.  Att steg för steg lyssna inåt, vänta  och framförallt inte bara tillbe Gud för att själv omedelbart få snabba bönesvar eller yttre känslostimulans utan istället kunna falla ner i tillbedjan och vara inför den Högste och fokusera på att ära och tillbe Honom, för hans skull, inte bara för min egen. Det är ju vad vi djupast sätt är skapade till. Det skapar också en sådan djup inre tillfredställelse. Det justerar den inre kompassen och gör det lättare att höra Guds röst igen. Det tar bort hinder och bördor och producerar en inre glädje.

Denna retreat kommer att fokusera på vem Jesus Kristus är, hur han som den gode Herden bär oss, leder oss, föder oss och är vårt allt men också hur urskiljandet av hans röst och hur öppenheten för honom gör att han kan verka genom oss.

Och för er som kanske är lite undrande. Detta är inte en katolikvärvarretreat om nu någon skulle tro det utan en retreat där vi tillsammans söker Gud. Jag är glad över denna möjlighet och att få väva in undervisning och erfarenheter som jag burit med mig igenom många år.

Välkomna att vara med och att tillsammans söka Hans ansikte, finna Honom, tillbe Honom och vara i och med Honom.

Inga mellanhänder?

Ibland hör jag uttryck som: ”Vi behöver inga mellanhänder mellan oss och Gud”, ”I want Jesus, not religion”, ”Jag litar på Jesus, inte på kyrkan”, ”Bara Jesus”, etc.

Uttryck som dessa bottnar i tanken att egentligen är kyrka, ämbeten, sakrament, tradition,  etc. helt onödiga, ja till och med skadliga för det personliga andliga livet. De ser ut att komma emellan Gud och mig och hindra mig att ha gemenskap med honom.  Reformation, väckelse och upprättelse ses då som en befrielse från all yttre religiöst bråte som vi har samlat på oss genom århundradena, och en återkomst till hjärtats inre, enkla och direkta relation med Gud. Det låter ju bra.

Väckelsekristendom har alltid slagit vakt om Bibeln ställning, om Jesu unika medlarställning och om Andens direkta tilltal till människor som resulterar i ett personligt förhållande till Jesus.  Men den har också inneburit en direkt polemik gentemot allt som då antas komma i vägen för detta, en polemik som jag för övrigt själv deltagit i. Men är det verkligen så enkelt? Och är det så att de som bejakar både kyrkans gemenskap, lära, ämbeten och sakrament inte själva har ett eget personligt andligt liv? Naturligtvis inte.

Fortsätt läsa Inga mellanhänder?

Ett nytt politiskt landskap.

Efter gårdagens val har mycket förändrats. Alliansregeringen har avgått och Reinfeldt slutar även som partiledare. Han skall ha all heder för ett bra jobb.

Ett 31 procentigt socialdemokratiskt parti, som förr i åratal varit van att inneha makten parti skall försöka regera Sverige i en minoritetssituation där man tvingas dagligen förhandla med delar av Alliansen . I stort sett alla partier minskade eller stod och stampade det finns ingen egentlig vinnare förutom SD som återigen fördubblade sig. Men med dessa vill inga andra partier av förklarliga skäl samarbeta.

Är då den traditionella block politikens tid egentligen över? Kommer Alliansen att sakta upplösas? Kommer S att närma sig mitten eller kasta sig in en vådlig kohandel med V?  Var skall S söka stöd för sin politik om man regerar med ett Mp som i  många sakfrågor så markant skiljer sig från S? Kommer det att överhuvudtaget kunna bli stabilitet i regeringsmakten eller väntar  nu en tid av instabilitet och politiskt kaos? Blir det en röd-grön röra? Det blir hur  som helst inte lätt uppgift för Löfven att sy ihop detta på ett stabilt sätt.

Men, politik är det möjligas konst och kompromissernas väg. Blir det så att mer extrema åsikter  kommer att slipas av och en pragmatisk mittensamverkan utan, Vp, SD, Fi kommer att stabilisera läget och därmed permanenta samarbete över gamla blockgränser? Eller kommer Löfven att låta hetsporrarna få ökat inflytande så att det blir fritt fram för politiska experiment? Knappast troligt men i så fall  skulle  det nog ganska snart bli dags för nyval. Inte minst i detta sköra parlamentariska läge.

Hur som helst så är risken för  politisk förlamning och förvirring stor. Behovet av breda lösningar och politisk mognad och ansvar är större än på mycket länge. Annars blir det ett splittrat och försvagat Sverige utan kraft till förnyelse. Då går något verkligen sönder i Sverige.

Var står jag nu?

Denna fråga får jag av förståeliga skäl rätt ofta nu för tiden. Och frågorna kan röra sig om de mest skilda saker angående den kristna tron och vad jag nu står. Det kommer att ta tid för mig att steg för steg svara på alla dessa olika, ibland lite spretande frågor, om jag nu kan. Förmodligen får det också bli en bok om  detta lite längre fram, om Gud vill.

De finns faktiskt somliga som tror att jag lämnat allt och tagit avstånd ifrån allt som har med mitt  tidigare kristna liv att göra. Därför vill jag gärna, har och nu och med kraft,  passa på att dementera sådana tankar. Så är det naturligtvis inte alls.  Det har varit en stor nåd och ett privilegium  att jag har fått leva ett mycket spännande och givande kristet liv som jag är oerhört tacksam för.  Inte minst de 31 år jag arbetade med att bygga upp Livets Ord med dess olika förgreningar har varit så härliga år på många sätt. Detta är ingenting jag tar avstånd ifrån. Ingen annan har heller försökt att få mig att ta avstånd ifrån detta.

Fortsätt läsa Var står jag nu?